För att öka säkerheten i universitetets system kommer vi att gå över till en antivirusstrategi som riktar sig mot att erbjuda bra virusskydd för varje dataplattform (Windows, macOS och Linux). Detta innebär dels att antivirusprogram måste installeras om på samtliga datorer, men också en del förändringar i hur antivirusprogramvarorna administreras.
De produkter som kommer att användas på SU är Defender för Windows,  Jamf protect för MAC och ClamAV för Linux.

Du som har Arbetsplatstjänsten behöver inte göra någonting, IT-avdelningen sköter installationen centralt och det ska inte påverka dig som slutanvändare. 
Du som inte är ansluten till Arbetsplatstjänsten måste installera programvaran själv med hjälp av ditt lokala IT-stöd/IT-ansvarig. Mer information och guider för hur detta går till kommer inom kort att publiceras i Serviceportalen.

Alla datorer behöver uppdateras så snart som möjligt, dock före den 23 maj då de gamla servarna stängs ner. IT-avdelningen kommer succesivt att börja rulla ut det nya virusskyddet under april 2021.