Ett problem med datorer anslutna till Arbetsplatstjänsten och den lokala datorklockan har uppdagats och uppträder vid byte till sommar- eller vintertid. I vanliga fall kommer korrekt tid från den centrala katalogtjänsten Winadsu. Vid hemarbete utan anslutning via VPN har datorn inte kontakt med katalogtjänsten, varför klockan inte ändrar tid vid byte till sommar- eller vintertid. 
Lösningen på detta är antingen att du kopplar upp dig via VPN, eller att du loggar in på plats på campus. Om inget av dessa alternativ är möjliga under rådande omständigheter kan du också kontakta Helpdesk för få hjälp med att göra inställningarna manuellt.

Det är en stark rekommendation att använda VPN vid hemarbete. VPN är en tjänst som ingår i Arbetsplatstjänsten utan extra kostnad. Förutom att göra så att datorklockan går rätt möjliggör VPN även åtkomst till centrala resurser som hemkatalog och gemensam lagringsyta och underlättar automatiska uppdateringen av allt från centrala licenser till applikationer.