Helpdesk ändrar sina telefontider. Du är fortfarande välkommen att ringa till Helpdesk, men för att kunna hålla en hög servicegrad med återkoppling inom överenskomna tider kommer ärenden som kommer in via Serviceportalen att prioriteras. Detta för att lättare kunna följa upp ärenden, rikta och förbättra kommunikationen i syfte att förenkla användningen av IT-tjänsterna. I Serviceportalen finns hjälp, instruktioner och möjlighet att skapa ärenden dygnet runt och ärenden bevakas och besvaras kontinuerligt under kontorstid. 

Från och med den 15 mars har Helpdesk följande telefontider:

Helgfria vardagar kl. 08:30-10:30 och kl. 12:30-14:30.

https://su.se/serviceportalen