Nu finns E2EE-kryptering (End to End Encryption) tillgängligt i Zoom. Zoom har sedan tidigare krypterat trafiken mellan användarna, senast i maj 2020 kom en ny version. Precis som hos andra molnlösningar av samma slag är själva mötet avkrypterat på de servrar som hanterar mötet. Detta för att kunna hantera stora möten och tillföra funktionalitet. För SU:s räkning är det Nordunet som sköter detta.

Zoom på SU går i dag på nordisk infrastruktur och har alltså krypterad trafik.

E2EE är en högre nivå av kryptering, där mötet är krypterat hela vägen från användare till användare och alltså även på den hårdvara som Nordunet förvaltar. Detta sker dock på bekostnad av funktioner så som Breakout Rooms och möjlighet att ansluta till mötet med webklient. Dessa går alltså inte att kombinera med E2EE-krypteringen.

Vem bör använda den nya E2EE-krypteringen? De flesta som har Zoom-möten behöver det förmodligen inte, men om du planerar att avhandla information som är så känslig att den inte kan tas över telefon kan Zoom med E2EE-kryptering vara ett alternativ. Ett vanligt Zoom-möte har ungefär samma säkerhet som ett telefonsamtal, och E2EE har högre säkerhet.

E2EE aktiveras i portalen för Zoom, under inställningar för möten. När du har aktiverat det dyker det upp som ett alternativ vid schemalagda möten, precis som andra säkerhetsfunktioner som lösenord och väntrum. Du kan inte aktivera E2EE under ett pågående möte.