I samband med att Sök personal (SUKAT-sök) ersätts med Personalsök genomförs några förändringar:

 

  1. URL-adressen ändras till personalsok.su.se
  2. Som tidigare krävs det att du är inloggad på universitetets nät (eller via VPN).
  3. Fälten användarnamn och profilsida är borttaget. Användarnamn kan istället sökas fram i Kontohantering (kontohantering.su.se) och profilsidorna via Medarbetarwebben.
  4. Adressen sukat.su.se kommer initialt att förses med omdirigerande information