Telefonist som jobbar vid dator

Visste du att det finns en automatisk telefonist i vår växel? Den automatiska telefonisten kan bland annat hjälpa dig att hänvisa din anknytning på ett enkelt sätt när du är på språng. Alla som hänvisar sin anknytning när de inte kan svara själva bidrar till att avlasta de mänskliga telefonisterna så att de kan ge ännu bättre service till alla som ringer till universitet.   


För att använda tjänsten Automatisk telefonist ringer du anknytning 2300 från din MEX eller fasta telefon. Om du inte ringer inom universitetets växel så ringer du istället 08-16 2300. Det går att använda alla de vanliga frånvarobeskeden; lunch, semester, ej tillgänglig m.m. vid talad hänvisning. Du säger bara ”hänvisa” när du ringer 2300 så får du frågan vilket frånvarobesked du vill använda.


Du kan också använda den automatiska telefonisten om du behöver ringa en kollega och inte vet vilket nummer hen har. Ring bara 2300 och säg vem du söker så kopplas du vidare till den personen. 


Lägg gärna in numret till den automatiska telefonisten i din telefon så har du alltid numret till hands.


Naturligtvis kan du fortfarande använda webbtjänsten Min telefon för att hänvisa din anknytning. I Min telefon kan du lägga in frånvaro långt fram i tiden och även skapa återkommande hänvisning för möten som sker varje vecka t. ex.  
I Min telefon hittar du även Telekonferenstjänsten. Med hjälp av den kan du sätta upp en egen telefonkonferens utan dyra extrakostnader.