Annika Zachrisson. Foto: Annika Hallman
Annika Zachrisson. Foto: Annika Hallman

Annika Zachrisson, bibliotekarie, Stockholms universitetsbibliotek:

– Jag jobbade mycket hemifrån i våras, men var även på plats ibland här på universitetsbiblioteket. Jag saknade mest mina kollegor och ett sammanhang att vara i. Det där småsnacket vid kaffeautomaterna som är så trevligt, det går inte riktigt att genomföra i Zoom. Även om tekniken är fantastisk så tror jag att det där korridorsnacket är viktigt, det främjar både sociala relationer på en arbetsplats, men  också själva jobbet.

 

 

 

Jan-Willem de Gier. Foto: Annika Hallman
Jan-Willem de Gier. Foto: Annika Hallman

Jan-Willem de Gier, professor, Institutionen för biokemi och biofysik:

– Jag har faktiskt arbetat här den mesta av tiden, i labbet, vi var väldigt få på plats och det gjorde att vi verkligen kunde koncentrera oss och få mycket gjort, det var mindre möten. Undervisningen genomförde jag hemifrån via Zoom. Även om coronakrisen har varit negativ så har det varit positivt rent arbetsmässigt, en fantastisk tid på ett sätt, om än väldigt intensiv och arbetsam. Jag har kunnat koncentrera mig mer på det som är viktigt. Även lektionerna via Zoom har fungerat, jag tvingades att tänka om och bli mer precis, och förklara på ett annat sätt, och studenterna fokuserade väldigt bra.  

 

Sara Belfrage. Foto: Annika Hallman
Sara Belfrage. Foto: Annika Hallman

Sara Belfrage, forskningssekreterare, Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd:

– Jag har mest saknat mina kollegor, att småprata med dem. Allt det där som gör att man får lite nya tankar och hjälp på vägen med stort och smått. Det har fungerat väldigt bra att arbeta på distans, men det skulle vara tråkigt att enbart fortsätta jobba så.
– Jag tänkte försöka arbeta på plats på kontoret några dagar i veckan, i den mån det går. Det är roligt att träffa folk och så blir det en tydligare skillnad mellan arbete och fritid när man kommer hem.

 

Yliali Asp. Foto: Annika Hallman
Yliali Asp. Foto: Annika Hallman

Yliali Asp, handläggare, Humanistiska fakultetskansliet:

– Jag saknade kollegorna och alla de sociala kontakter som man har till vardags. Den här möjligheten till snabba avstämningar och trevlig samvaro. Det har fungerat bra i stort och rent tekniskt att arbeta hemifrån, men det blir lite tröttsamt och tråkigt i längden, nu jobbar jag på plats på kontoret en dag i veckan.