Uppmaningarna är:

  • Tvätta händerna
  • Stanna hemma om du är sjuk
  • Vaccinera dig

Informationsmaterial kring covid-19 för medarbetare att sprida internt finns för nedladdning i Mediabanken i mappen ”Corona”. Bland materialet finns bildspel för digitala skärmar, affischer och marknadsföringsytor för webben. Dessutom finns golvdekaler, skyltar samt specifika affischer för lärosalar.

Folkhälsomyndigheten har affischer och bilder riktade till bland andra studenter på ”Allt är inte som vanligt”. Ett urval av materialet finns även för nedladdning i Mediabanken, i mappen ”Corona” – ”Coronainfo_FHM_allt ar inte som vanligt”.

I mappen ”Corona” – ”Coronainformation_utskrifter_Region Stockholm” finns också ett urval av Region Stockholms coronamaterial tillgängligt för utskrifter i A3 och A4-format. Vill du använda regionens material på institutionen finns det tillgängligt i flera format och på flera språk på Vårdgivarguiden. Uppmuntra gärna studenter att vaccinera sig, material finns på Vårdgivarguiden.

För produktion och tryck av informationsmaterial, kontakta info@us-ab.com. För frågor som rör universitetets visuella identitet i coronamaterialet, kontakta visuellidentitet@su.se.

Annat material för anpassning av lokaler exempelvis handsprit och maskeringstejp beställs via e-handelsportalen Raindance.