Medarbetarnotiser

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Stockholms universitet
 4. Internt
 5. Medarbetarnotiser

Aktuella notiser för medarbetare

 • Photo: Giorgos Maneas Min arbetsplats: NEO 2021-10-23 NEO, Navarino Environmental Observatory är en forsknings- och utbildningsstation i Costa Navarino, i Messinabukten i sydvästra Grekland.
 • Välkommen till Fakultetsklubbens drop in luncher 2021-10-22 På Stockholms universitets fakultetsklubb Manne Siegbahn kan du som anställd äta lunch tisdag-fredag klockan kl 10.30-13.30 från 1 oktober 2021.
 • Exempel på mallar i produktionsverktyget Digitala mallar till sociala kanaler 2021-10-22 För att underlätta för medarbetare att följa universitetets visuella identitet ska mallarna i produktionsverktyget utökas för användning i digitala kanaler.
 • Nytt verktyg för digital examination införs på SU 2021-10-22 Ett projekt för att införa ett nytt verktyg för digital examination har startats. Verktyget kommer testas av ett antal pilotinstitutioner under hösten och i början av vårterminen blir verktyget tillgängligt för alla institutioner.
 • Foto: Clemént Morin/Stockholms universitet Visste du att: Vad innebär ”professor emeritus”? 2021-10-21 Vad betyder egentligen ”professor emeritus” eller ”professor emerita”? Och vad innebär det att vara det?
 • Profilseminarium: Övertygande teknologi, tvivelaktig teknologi? 2021-10-20 Media har genom tiderna använts för att manipulera befolkningen. Men hur ser det ut idag, när den digitala teknologin är så utbredd? Välkommen till ett profilseminarium om den digitala teknologins risker och möjligheter.
 • Högskolepedagogisk utvecklingskonferens med tema ”att synliggöra lärande” 2021-10-20 Konferensen NU2022 är Sveriges största mötesplats för spridning, dialog och debatt om pedagogiskt utvecklingsarbete i högre utbildning. Dags att skicka in bidrag!
 • SAMTAL@SU: Virtual reality as a way to visualise chemistry in 3D — a hands on workshop 2021-10-18 How to use Virtual Reality to bring learning chemistry (or other subjects) to a new level of understanding. Meet and discuss Virtual Reality (VR) as a complement to plastic ball and stick models for visualising chemical structures in three dimensions.
 • Ett telefonnummer för service 2021-10-18 Har du en fråga och vill komma i kontakt med oss? Vi gör det enklare för dig att nå oss via telefon.
 • Dekanus har ordet – oktober 2021-10-18 Läs vad Yvonne Svanström, dekan för Samhällsvetenskapliga fakulteten, skriver i sin senaste krönika.
 • Försening av upphandling av tryckeriavtal 2021-10-15 Upphandling av nytt avtal med tryckerier pågår och beräknas vara klart till årsskiftet. Det berör dig som beställer trycksaker från bland annat produktionsverktyget.
 • Foto: Stockholms universitet Arkeologiska analyser levandegör forntidens människor 2021-10-15 FILM OM FORSKNING.Hur har människor anpassat sig till klimatförändringar genom historien? Vad åt man under forntiden och hur påverkades livet av förändringar i till exempel klimatet? Det är några av de frågor man söker svar på vid Arkeologiska forskningslaboratoriet vid Stockholms universitet.
 • Naturvetenskapliga fakulteten söker 19 doktorander 2021-10-15 Sök senast den 5 november.
 • Foto: Headway/Unsplash Sverige måste öka sin digitala suveränitet 2021-10-15 Offentlig sektor tar stor kostnad för att stärka svensk digital suveränitet samtidigt får de dåliga verktyg. Strategin måste tas på europeisk nivå, menar Fredrik Blix vid Stockholms universitet.
 • Nya doktorander välkomnades under Welcome Day 2021-10-15 I början på terminen höll Humanvetenskapliga området en träff för att introducera nya doktorander vid Stockholms universitet. I år gavs Welcome Day digitalt via Zoom.
 • Workshop: Undervisa för en hållbar utveckling 2021-10-14 Upptäck tillsammans med kollegor hur olika ämnen och discipliner kan samverka för att utveckla undervisning i förhållande till våra utbildningar, kunskaper och strategier för en hållbar framtid.
 • Välkommen till IT-arenan! 2021-10-14 Det är dags för terminens andra IT-arena. Anmäl dig redan idag!
 • Pröva öppet lärande — en nätverkskurs om undervisning med digitala verktyg och lärmiljöer 2021-10-14 Var med i en ämnesövergripande studiegrupp för universitetslärare och utbildningsutvecklare vid Stockholms universitet. Du deltar i en internationell öppen online-kurs om undervisning med digitala verktyg och lärmiljöer. Här lyfts flexibla lärmiljöer för kollaborativt lärande online, problembaserat lärande i en öppen miljö, digitala verktyg och metoder i ett pedagogiskt sammanhang och vi nystar i den senaste forskningen och trenderna inom online-lärande.
 • STIAS fellowships för svenska forskare 2021-10-14 Re. COVID-19: “In line with South Africa’s national lockdown to curb the spread of COVID-19, STIAS has suspended all contact activities until further notice. Please follow us on Twitter (@STIAS_SA) for further updates”.
 • Ny kurs stödjer och meriterar dig som driver ett pedagogiskt utvecklingsprojekt 2021-10-14 Gör en riktig djupdykning i ett didaktiskt ämne som är relevant för just din ämnesundervisning och/eller som gynnar ett pedagogiskt utvecklingsprojekt vid din institution. Nu startar den högskolepedagogiska fördjupningskursen Universitetslärarutbildning 3. Lär dig mer om utveckling av undervisning baserat på forskning och hur du arbetar med ett akademiskt lärarskap (eng. Scholarship of Teaching and Learning).
 • Forskare möter media 2021-10-14 Välkommen till en halv dags medieutbildning med fokus på praktisk intervjuträning den 17 mars 2020.
 • Information ang. våra ramavtal gällande Blommor/Växtservice, Busstransporter och Catering/Julbord 2021-10-13 Det har framkommit, vid genomgång av leverantörsfakturor, att tjänster köps från en rad leverantörer som SU inte har avtal med.
 • Delta i studie om att ”bedöma sjukdom” 2021-10-13 Forskare vid Psykologiska institutionen och Karolinska institutet genomför en studie om det genom att studera bilder går att avgöra om en person är sjuk eller frisk. Nu söker forskarna deltagare till en kontrollgrupp.
 • Master leaflet 2022-2023 2021-10-13 En ny sexsidig broschyr - To go for the future Study with us - International courses and programmes – finns nu för spridning!
 • Workshop: Online discussion and argumentation in teaching 2021-10-13 Explore how to use asynchronous online discussion and argumentation in teaching. Taking a highly hands-on approach, the workshop will arm participants with different teaching activities and teaching resources that they can make use of for their own lessons, in Athena and other systems. In association with Singapore University of Social Sciences.
 • Workshop: Lagarbete för ökat lärande 2021-10-12 Studier visar att universitetslärare ofta värdesätter att samarbeta med andra lärare samtidigt som de inte tycks samarbeta i den utsträckning som de skulle önska. Varför? Tillsammans med kollegor arbetar du med att identifiera hinder för samarbete och diskuterar hur dessa hinder kan överbryggas.
 • Dekanus har ordet – mars 2021-10-11 – Det nya året är också en ny mandatperiod för fakultetsnämnd och fakultetsledning. Många nya, kloka personer tar plats, säger Yvonne Svanström, ny dekan vid Samhällsvetenskapliga fakulteten.
 • Delpension, information och riktlinjer 2021-10-11 Syftet med delpension är att behålla svårersättlig och värdefull kompetens till ordinarie pensionsavgång och underlätta kompetensöverföring. Delpension kan även användas i omställningssyfte vid organisatoriska förändringar. Ledighet kan beviljas med 20 procent av heltid. Finns särskilda skäl, kan ledighet beviljas upp till 50 procent av heltid.
 • ESIL-konferensen genomfördes med cirka 200 deltagare på plats och cirka 300 som deltog digitalt. Foto: Anna-Karin Landin Hybridkonferenser här för att stanna 2021-10-11 Pandemin drev på utvecklingen av hybridkonferenser. Vilka är fördelarna respektive nackdelarna med dessa?
 • Inställd! Workshop: Använd designmönster i Athena för pedagogisk kursutveckling 2021-10-07 Lär dig använda Athena, Zoom och andra verktyg i dina kurser ur ett pedagogiskt perspektiv. Under workshoppen får du arbeta med olika speciellt framtagna designmönster för kursutveckling och kursdesign.
 • Låsta lärosalar 2021-10-07 Då våra campus ännu inte är helt öppna, samt att stölder förekommit, är lärosalar i Albano och Frescati tillsvidare låsta. Men det finns en lösning som gör det möjligt att låsa upp dörrar.
 • Camilla Helm. Foto: IngMarie Andersson. Hallå där... Camilla Hjelm 2021-10-01 Camilla Hjelm, konstintendent och konstansvarig på universitetet, hänger i dagarna upp konst i de nya lokalerna på Campus Albano.
 • Workshop: Pedagogisk skicklighet — hur den beskrivs, styrks och bedöms 2021-10-01 Vad är egentligen pedagogisk skicklighet? Hur kan den specificeras i krav och beskrivningar? Hur kan den beläggas av sökande och hur bedöms den av sakkunniga? En workshop för dig som arbetar med dessa frågor där du får träna på autentiskt material och diskutera hur pedagogisk skicklighet styrks i ansökningar, diskutera bedömning i relation till ställda krav och formulera ett utlåtande om den sökandes pedagogiska skicklighet.
 • Rama Alshoufani is a PhD student at the Department of Education. Forskare oroas över ändringar i utlänningslagen 2021-10-01 I somras ändrades utlänningslagen. Läs om hur några internationella doktorander och forskare tror ändringen kommer att påverka dem.
 • Rektor Astrid Söderbergh Widding är kritisk mot ändringarna i utlänningslagen. Hård kritik mot skärpta regler för uppehållstillstånd 2021-10-01 Sedan i juli har kraven skärpts för att få permanent uppehållstillstånd i Sverige. Ändringarna äventyrar vår konkurrenskraft som forskningsnation, enligt rektor Astrid Söderbergh Widding.
 • Anvisningar för rektorsföredragning, RF 2021-09-30 Här hittar du anvisningar och mallar för föredragning av ärenden som ska anmälas för beslut av rektor vid rektorsföredragningen.
 • Utvecklas i rollen som lärare inom lärarutbildningen 2021-09-29 Hur är det att undervisa om att undervisa och att modellera undervisning? Behörighetsgivande högskolepedagogisk kurs för dig som är verksam inom någon del av universitetets lärarutbildning. Kursen hjälper dig att utforska och utvecklas i den komplexa rollen som lärare och forskare i lärarutbildning. Vi undersöker också lärarutbildarens professionella identitet, värderingar och relation till samhället.
 • Rutiner för externfinansierad forskning 2021-09-29 Här vill vi tydliggöra processer rörande extern forskningsfinansiering för dig som är prefekt, administrativ chef och enskild forskare.
 • Pilotstudie utvärderar verktyg för att mäta det egna klimatavtrycket 2021-09-28 Under hösten genomförs ett test av det verktyg som ska ge institutionen eller avdelningen möjlighet att själv se hur det egna koldioxidutsläppet ser ut.
 • Vägledarinfo – ett nyhetsbrev från Studentavdelningen 2021-09-27 Välkommen till Vägledarinfo – nyhetsbrevet för dig som jobbar med studentadministration vid Stockholms universitet. Med detta månatliga brev vill vi informera om Studentavdelningens aktiviteter m.m. till institutionerna så att ni är uppdaterade om allt från ändrade öppettider till aktuella seminarier och alltid har korrekt information.
 • Information om sjukskrivning med anledning av coronaviruset 2021-09-27 Tillfälliga regler om slopat karensavdrag och avskaffat krav på läkarintyg från dag 8 upphör den 1 oktober 2021.
 • Universitetslärarutbildning 2 (UL 2) — för dig som undervisar inom juridik 2021-09-24 Du har undervisat en hel del och vill nu utveckla din förmåga att planera, genomföra och utvärdera din undervisning. Här lär du mer om studentaktivering, återkoppling/formativ bedömning, handledning av examensarbete och konstruktiv samordning mellan lärandemål — undervisning – examination.
 • Träning i Frescatihallen höstterminen 2021 2021-09-24 Anställda vid Stockholms universitet har möjligheten att gratis delta i gruppaktiviteter i Frescatihallen. Nedan finns information om hur du kan delta och schemat för höstens aktiviteter.
 • Arbetet med ett nytt telefoniavtal har påbörjats 2021-09-23 Vårt nuvarande telefoniavtal löper ut nästa år och arbetet med ett nytt avtal har precis påbörjats. 
 • Gästforskarbostäder 2021-09-23 Sedan årsskiftet 2012/2013 hyr och administrerar Stockholms universitet ett antal möblerade lägenheter i olika områden i Stockholm. Dessa bostäder hyrs ut till internationella doktorander och gästforskare vid Stockholms universitet.
 • Höstupptakt 2021 2021-09-22 De digitala medarbetarträffarna har bytt namn till Panorama och fortsätter även efter distansläget. Årets första avsnitt är som vanligt Höstupptakt. Se rektors hälsning till alla medarbetare!
 • Milena Podolšak på cykeltur till Mariefred. Foto: Privat Cykla tillsammans – och lär känna omgivningarna 2021-09-22 Att cykla i grupp är ett fantastiskt sätt att lära känna Stockholm och varandra, tycker Milena Podolšak, som har tagit initiativ till gemensamma cykelutflykter med medarbetare.
 • Agneta Pantzare. Foto: Privat Hallå där... Agneta Pantzare 2021-09-22 Agneta Pantzare är ny ekonomichef på Stockholms universitet sedan den 1 september. Närmast kommer hon från motsvarande post vid Polisregion Stockholm.
 • Så påverkar statsbudgeten Stockholms universitet 2021-09-22 Regeringens budget för 2022 innebär inga större förändringar för Stockholms universitet förutom att anslaget för stöd till studenter med funktionshinder höjs.
 • Webbstuga för webbredaktörer på su.se/medarbetare och su.se/staff 2021-09-22 Webbstuga för utbildade webbredaktörer i Polopoly inom universitetsförvaltningen. Gäller i befintliga polopolymallar på de centrala interna webbplatserna. Föranmälan krävs.
 • Yvonne Svanström och Elisabeth Wåghäll Nivre. Foto: Ingmarie Andersson och Niklas Björling. Erfarenhetsutbyte om forskningsfinansiering 2021-09-21 Vi forskare lägger regelbundet ned avsevärd kraft och möda på att skriva ansökningar till forskningsråd och stiftelser, ibland med stor framgång, ibland tyvärr med magert utfall.
 • Nästan alla restriktioner tas bort den 29 september 2021-09-21 Regeringen har meddelat att nästan alla coronarestriktioner tas bort efter den 29 september. Folkhälsomyndigheten har gjort en bedömning grundad på framförallt den stigande vaccinationstäckningen.
 • UHR/Eva Dalin Jobba på högskoleprovet söndagen 24 oktober 2021-09-20 Vill du göra en viktig insats för samhället? Ta då chansen att jobba på högskoleprovet den 24 oktober!
 • Lagra forskningsdata 2021-09-20 Stockholms universitet erbjuder en struktur för lagring av forskningsdata som är tillgänglig för forskare och doktorander vid Stockholms universitet.
 • Riktade nätfiskeförsök mot universitetet 2021-09-17 Just nu florerar en stor mängd nätfiskemejl. Mejlen innehåller en länk som användaren uppmanas att klicka på som leder till en falsk inloggningssida. Klicka inte på länken!
 • Sören Holst undervisar fysik med kärlek 2021-09-10 2021 blev Sören utnämnd till Årets lärare tillsammans med fyra andra från Stockholms universitet. 282 personer var nominerade. - Det är roligt när studenterna upptäcker att de kan och förstår fysik, säger Sören Holst.
 • Nytt uppdaterat coronamaterial 2021-09-10 Till terminsstart 2021 har universitetets interna coronabudskap uppdaterats med nya uppmaningar.
 • Nätverksträff: Adminstratörer för god utbildningsmiljö om att motverka plagiering och fusk 2021-09-10 Hur kan olika aktörer vid universitetet bidra till att motverka plagiering och fusk? Ett aktuellt problem som dessutom ökade i samband med pandemin. Vår gäst Christophe Premat, lektor vid Romanska och klassiska institutionen reder ut begreppen och berättar hur vi bättre kan förstå problematiken.
 • Test av brandlarm vecka 37 2021-09-10 Brandlarmen testas kvartalsvis i de hus som Akademiska Hus ansvarar för i Frescati, Kräftriket och Albano. Vecka 37 (september 2021) kommer dessa att ske enligt följande.
 • Bluffmail - phishing - nätfiske - skräppost 2021-09-09 Bedrägeriförsök på nätet blir allt vanligare och mer och mer sofistikerade. Var misstänksam mot e-postmeddelanden från personer du inte känner och var försiktig med att klicka på länkar och bifogade filer.
 • Förändringar i utlänningslagen 2021 2021-09-08 Den 20 juli 2021 ändrades den svenska migrationslagstiftningen. Förändringarna innebär bland annat att nya krav ställs på alla som ansöker om permanent uppehållstillstånd.
 • Universitetet. Illustration: Akademiska hus Avstängning av varmvatten 18–19 september 2021-09-08 Stockholm Exergi utför arbete i fjärrvärmenätet. Inget varmvatten under pågående arbete,
 • Överbibliotekarie Wilhelm Widmark är nytt rektorsråd för öppen vetenskap. Foto: Annika Hallman ”Viktigast just nu är att möta forskarnas behov” 2021-09-08 Forskning ska inte låsas in bakom betalväggar, den ska komma alla till del. Det är grunden för överbibliotekarie Wilhelm Widmark som har utsetts till rektorsråd för öppen vetenskap.
 • Enkätundersökning: Allt fler studenter och lärare får undervisningen online att fungera 2021-09-07 Mycket har utvecklats och blivit bättre under året som gått, men nya utmaningar har också tillkommit. Det visar universitetets uppföljande undersökning av hur undervisningen online fungerat för studenter och lärare.
 • Förändrad hantering på förnamn från Ladok 2021-09-07 För att få mer korrekt information i SUKAT kommer förnamn som finns i Ladok synkas till SUKAT. De användare som inte angett tilltalsnamn hos Skatteverket kommer få alla sina förnamn synkade. 
 • Utlysning av medel för strategiska satsningar inom forskning och forskarutbildning 2021-09-07 Områdesnämnden för humanvetenskap utlyser medel till strategiska satsningar inom forskning och forskarutbildning. Sista ansökningsdag är den 6 oktober 2021.
 • Nobel Calling 2021 Nobel Calling 2021 2021-09-06 För fjärde året i rad arrangerar Stockholms universitet i samarbete med Nobel Prize Museum aktiviteter med koppling till Nobelpriset.
 • Servicecenter i Albano. Foto: Ingmarie Andersson På plats i Albano 2021-09-06 Under våren och sommaren flyttade flera institutioner till Albano och nu har även studenterna börjat hitta dit. Vi gjorde ett besök och frågade om hur de nya lokalerna är.
 • Förändringar på licensfunktionen på IT-avdelningen 2021-09-06 Under en period kan det bli längre svarstider på ärenden kopplade till programvarulicenser på grund av personalbrist.
 • Utbildning i rekryteringssystemet ReachMee 2021-09-06
 • Medel till 34 projekt för att utveckla utbildningen 2021-09-06 I den sjunde omgången av rektors medel för kvalitetsutveckling av utbildning får 34 projekt upp till 250 000 kronor.
 • Universitetet är åter miljöcertifierat 2021-09-02 Universitetet har nu återfått sitt certifierat enligt miljöstandarden ISO 14001. Beskedet kommer från certifieringsföretaget Svensk Certifiering.
 • Welcome Day for PhD Students 2021-08-27 The Welcome Day for PhD students is organised by the Faculty Offices of Humanities, Social Sciences, and Law. Various aspects of the PhD programme will be discussed. The event is especially designed for newly admitted PhD students, but all PhD students are welcome. The Welcome Day is mandatory for PhD students at the Faculties of Humanities, Social Science, and Law.
 • Viktigt med trygg arbetsplats inför hösten 2021-08-26 Distansundervisning och hemarbete har varit huvudregler vid universitetet sedan mars 2020 på grund av pandemin. Även under höstterminen kommer en stor del av undervisningen att ske på distans och medarbetare uppmanas att fortsätta arbeta hemifrån i början av hösten. Vi har ställt frågor till de två största fackförbunden och Centrala Doktorandrådet vid universitetet inför höstterminen.
 • Oscarsnominerade skådespelerskan Lupita Nyong'o anländer till den direktsända 86:e Oscarsgalan i Dolby Theatre den 2 mars 2014 i Hollywood, Kalifornien, USA. Senare under kvällen vann hon en Oscar för bästa kvinnliga biroll i Institutionen för mediestudier värvar ny lektor i modevetenskap 2021-08-25 För tre år sedan disputerade Elizabeth Castaldo Lundén vid Stockholms universitet med en avhandling om modet på Oscarsgalans röda matta. I somras gavs en omarbetad version ut som bok. I mitten av augusti påbörjade hon sin anställning som lektor i modevetenskap vid IMS.
 • Nytt utegym i Kräftriket 2021-08-25 Snart är det möjligt att träna under bar himmel intill Brunnsviken. Alla träningssugna som vistas i området är välkomna att använda utegymmet. Du ansvarar själv för din träning samt att du använder utrustningen på rätt sätt.
 • Åsa Borin. Foto: Rickard Kilström Åsa Borin ny universitetsdirektör 2021-08-25 Åsa Borin blir universitetsdirektör och chef för universitetsförvaltningen. Fördjupat samarbete inom förvaltningen och mellan förvaltning och kärnverksamhet är prioriterade frågor.
 • Foto: Sören Andersson Stegvis återgång till campus under hösten 2021-08-25 Efter över ett år av arbete och undervisning på distans fick universitet och högskolor strax innan sommaren grönt ljus från regeringen för att återgå till campus.
 • Migrationsverket ändrar sin praxis gällande heltidsstudier 2021-08-23 Migrationsverket har utökat möjligheten till undantag från kravet på heltidsstudier. Det gäller specifikt de studenter som behöver förlängning av sitt uppehållstillstånd utöver ordinarie studietid för att slutföra sin utbildning.
 • Foto: Niklas Björling Så gör vi i höst – institutioner berättar 2021-08-23 Fortsatt distansundervisning, laborationer på plats, ibland hybridundervisning. Vi frågade några prefekter och studierektorer på olika institutioner hur de planerar inför höstterminen.
 • Proviant Albano öppnar den 23 augusti 2021-08-20 I nybyggda lokaler utlovas servering av vällagad mat i olika former.
 • Lär dig undervisa naturvetenskapliga ämnen — praktisk introdutionskurs 2021-08-19 Oavsett om du vill utforska pedagogiska teorier, hitta inspiration till din undervisning eller helt enkelt lära dig att undervisa ditt ämne, den här praktiska introduktionskursen hjälper dig komma igång att undervisa och du blir en skickligare universitetslärare.
 • Exportkontroll 2021-08-18
 • Universitetslärarutbildning med inriktning mot digitala kompetenser 2021-08-18 Hur kan digital teknik i undervisningen öka dina studenters lärande och motivation? Högskolepedagogisk fortsättningskurs (UL2) för dig som vill lära mer om digitala lösningar som på ett pedagogiskt sätt stödjer lärande i högre utbildning.
 • Uppdaterat Officepaket med tillgängliga mallar 2021-08-17 Ladda ner universitetets uppdaterade Officepaket som är anpassat efter nya digitala riktlinjer och har tillgänglighetsanpassade formatmallar.
 • Erika Höghede. Foto: Elisabeth Ohlsson Wallin Vässa din presentationsteknik — en workshop i två delar 2021-08-11 Du är universitetslärare och vill ta kontroll över att det du förmedlar ordlöst i din lärosal eller inför dina kollegor, verkligen är det du vill få sagt. Vi kommunicerar ordlöst från och med att vi går in i en lärosal tills vi sedan lämnar den. Det sker oavsett om det är fysiskt eller digital undervisning, Deltagare som ser och hör oss gör bedömningar, omedvetna och medvetna, om det vi sammantaget förmedlat. Del 1: Självstudiekurs i Athena Del 2: Online-workshop med Zoom
 • Cecilia Falk. Foto: Britta Smångs Cecilia Falk 1960–2021 2021-08-09 Vår högt uppskattade kollega, professor Cecilia Falk, gick hastigt bort den 21 juli efter en tids sjukdom. Cecilia, ofta kallad Cia, var professor i svenska och anställdes vid dåvarande Institutionen för nordiska språk 2005. Hon hade då under fem år varit universitetslektor vid Lunds universitet, och dessförinnan en kortare period lektor vid Högskolan i Kristianstad.
 • Beslut om återgång till undervisning och examination på campus 2021-08-04 Folkhälsomyndigheten tar bort rekommendationen om utbildning på distans för universitet och högskolor från den 1 juni. Med anledning av detta har rektor beslutat att från 1 juni påbörja en gradvis öppning av universitetet gällande undervisning och examination.
 • Forskningsetik 2021-07-29 Alla vid Stockholms universitet har ett ansvar för att följa, främja och värna god forskningssed. Det innebär bland annat att hålla sig informerad om gällande regler och forskningsetiska riktlinjer, samt att följa dessa i sitt arbete. Etikstödsfunktionen vid Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd ger råd och stöd i forskningsetiska frågor.
 • Podd #29 – Akademisk frihet – makt över tänkandet 2021-07-27 I alla tider har människan sökt kunskap. Men många gånger har det också varit kontroversiellt att komma med nya upptäckter. Hur är det med den akademiska friheten egentligen?
 • Podd #32 – Pandemiplugg och forskning på paus 2021-07-27 I mars 2020 nådde coronapandemin Sverige och Stockholms universitet med full kraft. Stora delar av samhället tvingades ställa om – men hur påverkade krisen studenterna, bibliotekspersonalen och forskarna på Stockholms universitet?
 • Podd #35 – Hur står sig forskningen i en infodemi? 2021-07-27 I spåren av coronapandemin har en våg av desinformation, spekulationer och konspirationsteorier om viruset också spridits över världen. Är förtroendet för vetenskapen hotat?
 • Podd #36: Ensamma tillsammans – så påverkas vi av det digitala livet 2021-07-27 Tiden under coronapandemin har för många inneburit ett arbets- eller studieliv på distans. Hur har den här snabba digitala omställningen påverkat oss? Och vad tar vi med oss till det nya normala?
 • Lär dig undervisa humanvetenskapliga ämnen — praktisk introduktionskurs 2021-07-22 Du har liten erfarenhet av att undervisa och vill nu lära dig att planera, genomföra och utvärdera din undervisning. Den här praktiska högskolepedagogiska introduktionskursen hjälper dig komma igång att undervisa och du blir en tryggare och skickligare universitetslärare.
 • Bli en tryggare och skickligare lärare — introkurs till undervisning i humanvetenskapliga ämnen 2021-07-19 Inledande praktisk högskolepedagogisk kurs för doktorander eller forskare inom det humanvetenskapliga området. Du har liten erfarenhet av att undervisa och vill nu lära dig att planera, genomföra och utvärdera din undervisning. Här får du också gott om utrymme att reflektera över din syn på undervisning och studenters lärande.
 • Södra huset campus Frescati Foto: Per Larsson Expertlista sommar 2021 2021-07-09 Letar du som journalist någonting spännande att göra reportage om, eller en expert som kan kommentera det som händer under sommaren? Här finns en sammanställning över några av våra experter som forskar om allt från hemmasemester till gifter i solkräm.
 • Bildningspodden #132 | Renässansen 2021-07-06 Renässansen brukar beskrivas som en upplyst tid av vetenskapliga framsteg, konstnärliga bragder och en nyväckt förståelse för antikens kultur. Men hur ska vi förstå renässansen idag? Och vad var egentligen det unika med Florens som kulturstad? Konsthistorikern Sabrina Norlander Eliasson och litteraturhistorikern Anders Cullhed Bildningspodden gästar Bildningspoddens säsongsavslutning.
 • Anknytningsmönster kan förklara tillit till välfärdssystemet 2021-07-05 Kan relationen till välfärdssystemet förklaras utifrån anknytningsmönster? Och påminner välfärdssystemet om en psykologisk trygghet för människor på samma sätt som en religion? Frågorna lyfts i en ny avhandling.
 • Validering av reell kompetens vid Stockholms universitet 2021-07-02
 • Mekaniska verkstadstjänster vid naturvetenskapliga fakulteten 2021-06-29 En ny "Core facility" har bildats vid naturvetenskapliga fakulteten, som kommer att täcka fakultetens behov av mekaniska verkstadstjänster.
 • Klart för ny certifiering enligt miljöstandard 2021-06-22 Nu har universitetet alla förutsättningar att återfå miljöcertifikatet enligt ISO 14001, det visar resultatet från den externa revisionen.
 • Fönsterputsning 2021 2021-06-21 Planeringen är klar för årets fönsterputsning vid Stockholms universitet. 
 • Bildningspodden #131 | Orientalism 2021-06-21 Litteraturhistorikern Edward Saids bok Orientalism från 1978 tillhör det senaste halvseklets stora akademiska klassiker. Boken blev lika hyllad som omdebatterad, och la grunden till vad som idag kallas postkolonial studier. Vilka är Saids viktigaste poänger? Och hur relevant är hans analys idag? Idéhistorikern Edda Manga gästar Bildningspodden och introducerar en modern klassiker.
 • Riktlinjer för återgång till verksamhet på campus 2021-06-18 Från och med 1 juni kan såväl undervisning som examination, inklusive salstentor, åter ske på campus. Det är dock viktigt att hörsamma Folkhälsomyndighetes uppmaning att återgå till campus stegvis och fortsätta att följa de allmänna riktlinjerna och rekommendationerna för att minska smittspridning.
 • Dekanus har ordet – juni 2021 2021-06-17 Yvonne Svanström sammanfattar terminen och lyfter ett par tankar inför höstens återgång till campus.
 • Foto: Andy Brown/Mostphotos Nästa steg taget mot en samlad organisation av lärarutbildningarna 2021-06-15 Arbetet fortskrider för att skapa en mer samlad lärarutbildning med en tydligare och mindre komplex organisation. Nu har fyra arbetsgrupper lämnat in sina förslag på hur detta kan uppnås.
 • Foto: Anna-Karin Landin Hoppingivande för framtiden 2021-06-15 Efter nästan tre terminer med undervisning online och arbete hemifrån kändes det som en ljusning när regeringens och Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer offentliggjordes.
 • Adress på paket/brev till SU från utlandet 2021-06-15 Undvik att paket fastnar på utlämningsställen genom att ange rätt adress.
 • Annonsering och marknadsföring i egna och andras kanaler 2021-06-15 Hur kan jag nå ut till rätt personer med mitt budskap? Vilka kanaler ska jag använda? Räcker det med att göra ett inlägg? Eller behöver jag annonsera också? Bör jag gå med en annons i en annonsbilaga?
 • UHR ska ansvara för höstens genomförande av högskoleprovet 2021-06-14 Regeringen har beslutat att Universitets- och högskolerådet (UHR) ska ansvara för genomförandet av högskoleprovet hösten 2021. Regeringen har också beslutat att förlänga den nationella provsamordnaren Peter Honeths uppdrag att bistå UHR vid planeringen och genomförandet av provet.
 • Personalgymmet – Öppnar den 1 september 2021-06-11 Gymmet är fortfarande stängt, men den 1 september öppnar vi åter personalgymmet för medarbetare vid Stockholms universitet.
 • Nattens näckrosor – se filmen om jättenäckrosen i Bergianska trädgården 2021-06-11 Jättenäckrosorna härstammar från Sydamerika och växer i Amazonas och Paranáflodens biflöden. De är nattblommare vilket betyder att de slår ut först när det blivit mörkt.
 • Nätverk för kvinnliga skogsägare präglas av maskulina ideal 2021-06-10 Traditionellt manliga ideal inom skogsindustrin har bidragit till att kvinnliga skogsägare organiserar sig i egna nätverk. Men hur kan nätverken förstås? Och varför finns en ovilja hos nätverken att beskrivas som jämställdhetsprojekt?
 • Förlängd tillfällig extra friskvårdstimme! 2021-06-08 Erbjudandet om en extra tillfällig friskvårdstimme per vecka förlängs att gälla t.o.m. den 31 december 2021.
 • Särskilt pedagogiskt stöd har flyttat på Medarbetarwebben 2021-06-08 Särskilt pedagogiskt stöds sidor på Medarbetarwebben har flyttat till ingången ”Studieadmin”.
 • Workshop: Can we really develop Wikipedia assignments at the university? 2021-06-08 Wikipedia is a well-used source of knowledge. Its reputation has also become better within the academy and formal education, not only being the everyday target for looking up things. However, in order for Wikipedia to be used to its full potential, we must know both how it functions, how we can work with it in a source critical manner, and how we ourselves can contribute to the medium.
 • Matilda Baraibar utsedd till årets lärare för sitt studentengagemang 2021-06-07 En av 2021 års pristagare av Årets lärare vid Stockholms universitet är Matilda Baraibar, Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer vid Samhällsvetenskapliga fakulteten.
 • Lena Hübner: "Viktigast att möjliggöra lärarutbildningarnas höga kvalitet" 2021-06-07 Samhällsvetenskapliga fakulteten har sedan januari 2021 ett nytt dekanat. Vi möter docent Lena Hübner vid Institutionen för socialt arbete som är ny vicedekan med särskilt ansvar för lärarutbildning.
 • Uppdaterad baspresentation i Powerpoint 2021-06-04 I Mediabanken finns nu SUs uppdaterade Baspresentation i Powerpoint, på svenska och engelska.
 • ”Publicera” har flyttat till su.se/forskare 2021-06-04 Bibliotekets information och tjänster för forskare under ingången Publicera ovan har flyttat till Medarbetarwebben. Allt finns numera tillgängligt under su.se/forskare.
 • Frekvens för ekonomisk uppföljning 2021-06-04 Rektor har 2018-04-19 fattat beslut om frekvens för ekonomisk uppföljnings (dnr SU FV-1.1.5-1405-18). Detta beslut ersätter tidigare beslut fattat av rektor (dnr SU FV-1.1.5-1936-14) .
 • Introduktion för nyanställda kommunikatörer 2021-06-03 Välkommen till introduktionsutbildningen för dig som är nyanställd kommunikatör eller nyligen har fått kommunikation som en av dina arbetsuppgifter!
 • Samverkansinlärning ger effektivare studier 2021-06-03 Intresset för samverkansinlärning ökar vid universitetet. Flera institutioner har prövat den pedagogiska modellen.
 • Behandling mot sömnlöshet bör skräddarsys utifrån patienten 2021-06-03 Många patienter som behandlas mot sömnlöshet blir inte av med sina problem. Hur fungerar egentligen de olika terapierna? Och kan terapi anpassas mer till individen? En ny studie syftar till att förbättra KBT-vården vid insomni.
 • Yvonne Svanström Foto: Ingmarie Andersson Prefekterna centrala för vår verksamhet 2021-06-03 Det glädjande beskedet att universiteten får undervisa på campus igen kom i dagarna. Hur möjliggörs en återgång på bästa sätt?
 • Tisdagsfys på Zoom Foto: Anne Heikkinen Sandberg Vill du yoga, träna, promenera — här finns entusiasterna att ta rygg på 2021-06-03 Här är träningsentusiasterna som anordnar friskvårdsaktiviteter för kollegor på Stockholms universitet.
 • Årets lärare utsedda 2021-06-03 2021 års pristagare av Årets lärare är Matilda Baraibar, Sören Holst, Adam Jacobsson, Christophe Premat, samt Anna-Lena Ström.
 • Rutiner för ingående av avtal om cotutelle vid Stockholms universitet 2021-06-03 Rektor har 2013-09-19 fattat beslut om Rutiner för ingående av avtal om cotutelle vid Stockholms universitet (dnr SU FV 6.1.1-2564-13). Rektor har 2017-02-02 fattat beslut om ett tillägg till rutinerna för ingående av avtal om cotutelle.
 • Ariel Kahrl. Foto: Privat Enkät: Hur ser dina sommarplaner ut i år? 2021-06-02 Cykla, campa och visa besökare runt i skärgården. Dessutom forskning om det centralarktiska ekosystemet och hemmaturism. Det är några medarbetares planer för sommaren.
 • Ny modell för kvalitetsbaserad resursfördelning 2021-06-02 Formas, Forte, Vetenskapsrådet och Vinnova har på uppdrag av regeringen presenterat ett gemensamt förslag på en ny modell för kvalitetsbaserad resursfördelning av nya medel inom basanslaget. Modellen bygger på att lärosätena själva definierar profilområden som bedöms av sakkunniga inför att regeringen ska fördela resurser.
 • Ett år med undervisning online — vad tycker studenter och lärare nu? 2021-06-01 Nu är det dags för en uppföljning av förra årets enkätundersökning där studenter och lärare delade med sig av sina erfarenheter av övergången till undervisning online i samband med Coronautbrottet. Vad har hänt sedan dess och hur har det gått?
 • Sommaruppehåll för beställning av kemikalier/gas 2021-06-01 Behöver du kemikalier eller gas i sommar? Planera ditt inköp och gör en beställning i Serviceportalen före den 12 juli.
 • Universitetens framtida roll – utmaningar och möjligheter 2021-06-01 En föränderlig värld påverkar även universitetens framtida roll. Samtidigt är kanske universitetens betydelse i samhället viktigare än någonsin. Det handlar om allt från hur universiteten kan bidra till FN:s mål om hållbar utveckling till hur högre utbildning kan följa med i en allt mer digital tidsålder. I en ny antologi diskuterar en rad forskare frågor som dessa. Antologi är resultatet av det treåriga Calie-projektet som har fokus på innovation och ledarskap inom högre utbildning.
 • Kostnadsställe 2021-05-31 Dimensionen Kostnadsställe ger information om universitetets organisatoriska struktur och ansvarsfördelning. Kostnadsställe ersätter de befintliga dimensionerna Institution och Enhet.
 • Chefspolicy vid Stockholms universitet 2021-05-28 Rektor har 2013-02-14 beslutat om Chefspolicy vid Stockholms universitet (dnr SU 814-0915-12).
 • Min arbetsplats: Växeln 2021-05-28 Mellan 65 000 och 70 000 samtal kommer in till växeln på Stockholms universitet varje år.
 • Föreskrifter om bisysslor för anställda vid Stockholms universitet 2021-05-28 Rektor har 2016-02-25 beslutet om Föreskrifter om bisysslor för anställda vid Stockholms universitet (dnr SU SU FV-1.1.2-0592-16).
 • Ny våg av nätfiskemejl och hotmejl 2021-05-27 En ny våg av nätfiskemejl och hotmejl sköljer över oss just nu. Mejlen varierar mellan olika typer av hot och mejl som ser ut att komma från DHL som meddelar att du har paket på väg.
 • Kopieringsavtal 2021-05-27 Avtal om kopiering inom universitets- och högskoleområdet gällande fr.o.m. den 1 januari 2014.
 • Riktlinjer avseende rätten till undervisningsmaterial 2021-05-27 Rektor har 2013-01-24 fattat beslut om Riktlinjer avseende rätten till undervisningsmaterial (dnr SU 50-2676-12).
 • Forskningsmedel till strategiska forskningssatsningar 2021-05-26 Områdesnämnden för humanvetenskap har beviljat sju olika forskningsprojekt totalt 729 000 kronor i bidrag till strategiska satsningar. Satsningen syftar till att uppmuntra fakultetsöverskridande forskning och att ge stöd till innovativa forskningsinitiativ.
 • Vaccination mot covid-19 under arbetstid 2021-05-25 Medarbetare som bokat vaccination mot covid-19 kan göra detta under arbetstid utan att registrera detta på något särskilt sätt, men meddela din frånvaro till din närmsta chef.
 • Lappkärrsgången stängd för passage 2021-05-20 Under tiden maj-augusti 2021 fortsätter (Stockholm Exergi) arbetet att byta ut fjärrvärmerör på universitetsområde Frescati. Markarbetet är omfattande och bland annat kommer Lappkärrsgången att vara stängd för passage.
 • Åtkomst till mejl från utlandet nu möjlig igen 2021-05-20 Den tidigare spärren för att hämta mejl från utlandet är nu hävd och det går alltså bra att komma åt SU-mejlen även om du befinner dig utomlands.
 • Vid Albano: Ökad självförsörjning genom geoenergi 2021-05-20 Genom en geoenergianläggning blir universitetslokalerna vid Albano självförsörjande på värme och kyla – vilket minskar mängden levererad energi med upp till 75 procent.
 • Accelerator visar konst på tio språk 2021-05-19 Nu är det möjligt att boka en kvarts introduktion till konstutställningen ”Experimentalfältet” på tio olika språk.
 • Workshop on Digital teaching and learning essentials 2021-05-19 Learn how digital tools, open educational resources and online collaborative learning settings can be utilized effectively for teaching and learning. An introduction to possibilities and instruments when designing online courses, as well as a presentation of the course Open Networked Learning.
 • Fruktkorg i sommar? 2021-05-19 Tillfälligt uppehåll av fruktleveranserna under sommaren 2021.
 • Temafika för Kommunikationsnätverket - Sociala medier 2021-05-18 Lyssna till ett temafika där du får tips på hur du kan arbeta med våra sociala mediekanaler. Vid detta temafika får du handfasta tips kring hur du bäst kan arbeta med inlägg och kommentarer i sociala medier men också vad du bör tänka på för att nå ut så effektivt som möjligt.
 • Högskoleföreningen prisar vetenskapliga prestationer 2021-05-18 Högskoleföreningen i Stockholm har beslutat att utse pristagare för framstående vetenskapliga prestationer, denna gång både för åren 2019 och 2020.
 • Foto: Mostphotos Internationell rekrytering – så kan väntetiden minskas 2021-05-18 Att få arbets- och uppehållstillstånd för utländska forskare och doktorander kan ta tid. Här är några tips för att underlätta processen.
 • Workshop: Video i dina kurser ─ intervju och inspelningsteknik med mobiltelefon 2021-05-17 Dagens mobiltelefoner har ofta en mycket bra kamera. Med hjälp av den kan du göra intervjuer och filma i miljöer utanför föreläsningssalen. I workshoppen lär du dig göra bra inspelningar med din mobiltelefon. Hur du får professionell kvalité på videobild och inspelningsmiljö, får till riktigt bra ljud och ljus, gör en intervju och slutligen redigerar materialet till en schysst film.
 • Åsa Borin. Foto: Rickard Kilström I väntans tider 2021-05-17 Nu känns det som att det är många saker vi går och väntar på. Sommaren, men också möjligheten till vaccinering och en återgång till ett mer normalt liv.
 • Birkas hamn – en port mot världen 2021-05-17 Publikationen Birka´s Black Earth Harbour. Archaeological investigations 2015-2016 redovisar resultaten från återundersökning av fundamenten till en av bryggorna i Birkas hamn.
 • ”Mentorsprogrammet gav mig samhörighetskänsla med universitetet” 2021-05-12 Vi ställde tre snabba frågor till Marie Gustafsson Sendén som är biträdande lektor vid Psykologiska institutionen och deltog i förra omgången av Mentorsprogrammet.
 • Mentorsprogrammet tillbaka till hösten 2021-05-12 Till hösten är det dags för Mentorsprogrammet att starta upp på nytt. Den lyckade satsningen från Humanvetenskapliga området sammanför juniora forskare med mentorer.
 • Campus Frescati agerade uppsamlingsplats vid masstestning 2021-05-11 Nyligen genomförde Folkhälsomyndigheten en landsomfattande testning av befolkningen, i syfte att få en ögonblicksbild av smittläget. Campus Frescati agerade uppsamlingsplats åt Hemvärnet som hjälpte till under insatsen GLORIA 14.
 • Anti-Racism Working Group Seminar: Paula Mulinari, Associate Professor at Malmö University 2021-05-10 Topic: Racialization of Time
 • Workshop: Så jobbar du med studenters skrivkompetens 2021-05-10 Vad ser dina studenter som utmanade i sitt skrivande? Hur du kan stärka dina studenter som skribenter? Lär dig arbeta med utveckling av studenters skrivkompetens. Med stöttande undervisning och utvecklande återkoppling på studenttexter kan du uppmärksamma studenter på ofta osynliga konventioner som hör ihop med akademiskt skrivande. Något som också bidrar till breddat deltagande och ökad genomströmning.
 • Lönerevision 2021 klar – datum för undertecknande av avtal 2021-05-10 Stockholms universitet och de fackliga organisationerna har nu tecknat avtal om nya individuella löner i lönerevisionen 2021.
 • Gör en djupdykning i hybridundervisning 2021-05-07 Läs din högskolepedagogiska kurs i hybridformat. I höst erbjuder Centrum för universitetslärarutbildning universitetets lärare att läsa baskursen UL1 på ett nytt sätt.
 • Workshop: Video i dina kurser ─ motiverande kursdesign och skärminspelning 2021-05-07 Du är universitetslärare och vill få grepp om hela processen när det gäller att skapa en videoinspelning för din kurs, allt ifrån konceptutveckling och manus till skärminspelning samt publicering i till exempel Videotjänsten eller i Athena.
 • Almar fälls på Frescati 2021-05-07 Almsjukan har tyvärr drabbat almarna på Frescati och därför kommer alla dessa träd att tas ner.
 • Fyllnadsval fakultetsnämnden 2021 2021-05-07 Valberedningen föreslår att professor Markus Jäntti, Institutet för social forskning (SOFI), utses till ny suppleant i Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden under resterande del av mandatperioden som sträcker sig till och med 2023.
 • Foto: Niklas Björling. Nu påbörjat: upphandling av kemikaliehanteringssystem 2021-05-07 Arbetet med att upphandla ett kemikaliehanteringssystem för Stockholms universitet har påbörjats och är inne i det initiala, informationsinhämtande, skedet.
 • Workshop: Glappet — undervisa nya studenter till att bli självständiga inlärare 2021-05-07 Vilka erfarenheter av undervisning har nya studenter med sig från gymnasiet? Hur kan du hjälpa dina studenter att utvecklas till självständiga inlärare? Med stöttande undervisning kan du som lärare överbrygga det glapp som många studenter upplever mellan gymnasiets undervisningsformer och högre studier, och på så vis också minska avhopp och öka genomströmningen på dina kurser.
 • Erika Höghede. Foto: Elisabeth Ohlsson Wallin Workshop: Så gör du en professionell videoinspelning på kontoret eller hemma 2021-05-07 Universitetslärare producerar allt mer media hemma och på sina kontorsrum. Det kan handla om förinspelad film till Omvänt klassrum eller direkt kommunikation via till exempel Zoom. Hur gör du då dina produktioner på ett professionellt sätt? Lär dig mer i virtuell workshop med mediepedagog Jonas Collin. Gästföreläsare: Erika Höghede ─ skådespelerska och expert på icke-verbala uttryck
 • Ny rutin – Kontaktperson för lokalvård 2021-05-07 Nu finns en ny rutin som innebär att prefekt, föreståndare direkt underställd dekanus, eller avdelningschef inom förvaltningen, själv kan tilldela rollen som kontaktperson för lokalvård.
 • Utbildningar i digital tillgänglighet för alla medarbetare 2021-05-06 Funka.com erbjuder utbildningsfilmer i ämnet digital tillgänglighet till alla medarbetare på Stockholms universitet.
 • Ledigt jobb: Forskare i GENPARENT-projektet 2021-05-06 En plats som forskare i GENPARENT-projektet vid Institutet för social forskning (SOFI) på Stockholms universitet. Anställningen avser heltid och gäller under ett år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde 2021-10-01 eller enligt överenskommelse.
 • Nina Kirchner – isforskare i kamp mot klockan 2021-05-05 Tarfala forskningsstation är en av världens vackraste arbetsplatser, men också en av de mest svårjobbade. Nina Kirchner, ny föreståndare för Tarfala, är just hemkommen efter vårvinterns fältsäsong. Nu tar nästa fas vid, den där alla årets data ska analyseras.
 • Christina Schaffer vid Institutionen för naturgeografi talade om hållbarhetsaspekter i utbildningen. Hållbarhet viktigt inom utbildningen 2021-05-05 Hållbarhetsperspektiv inom utbildningen är en central del i universitetets klimatfärdplan. Frågan diskuterades vid årets Hållbarhetsforum och nu fortsätter arbetet med att skapa forum för att utveckla sådana utbildningar.
 • Clas Hättestrand. Foto: Niklas Björling. Akademisk frihet i teori och praktik 2021-05-03 Den akademiska friheten har varit föremål för flitig offentlig debatt under våren, inte minst i samband med diskussionerna kring den forskningspolitiska propositionen.
 • Magnus Bygren. Foto: Leila Zoubir/Stockholms universitet Sociologiprofessor som vill vända upp och ner på hur akademiker kommunicerar sin forskning 2021-05-03 – Sättet vi publicerar och kommunicerar forskning på är ålderdomligt. Det är absurt att vi som forskare kommunicerar våra forskningsresultat till 100 år gamla tidskrifter som inte är öppna för allmänheten att läsa, säger Magnus Bygren, professor i sociologi.
 • Central alumnenkät på gång 2021-04-29 En enkät har under april månad skickats ut till alla alumner som tog ut en examen under 2018 och 2019. Syftet är att ta reda på vart våra studenter tar vägen efter avslutad utbildning, vad de anser om sin utbildning och sin studietid.
 • Atriumet är hjärtat av hus 2. Här sett från plan fyra där det blir restaurang, reception och kontor. Plan två, bottenvåningen, huserar undervisningslokaler. Plan tre undervisningslokaler och kontor och plan fem kontor. Allra längst ner finns garage och tekniska utrymmen. Dags att flytta in i Albano 2021-04-28 Efter omkring ett decennium av planering är Albano nu verklighet.
 • On April 22, 2021, US president Biden announced Call For Papers: SAGE Special Issue with Earth in focus 2021-04-27 SAGE guest editor and Stockholm University professor Miyase Christensen welcomes contributions from a wide variety of research fields to an upcoming special issue of the International Journal of Cultural Studies - On Mediations and the Environment: Earth in Focus.
 • Figur som visar utsläpp i scope 1-3 Ny fas av klimatarbetet: en kartläggning av samtliga utsläpp 2021-04-26 Stockholms universitet går in i en ny fas i klimatarbetet genom att kartlägga universitetets hela klimatavtryck.
 • Sårbart system för arbetskraftsinvandring i Sverige 2021-04-26 Systemet för arbetskraftsinvandring i Sverige innebär en obalans i förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare. Det skapar en sårbarhet för migranter och en tillvaro präglad av osäkerhet, menar Linn Axelsson, forskare i kulturgeografi vid Stockholms universitet.
 • Christina Rudén. Foto: Jens Olof Lasthein Storslaget uppdrag till SU-forskare 2021-04-26 Christina Rudén från Stockholms universitet har blivit invald i EU-kommissionens nya högnivå-expertgrupp. Gruppen ska hjälpa till att genomföra den nya kemikaliestrategin.
 • Arbetsordning respektive Besluts- och delegationsordning för Stockholms universitet 2021-04-26 Här återfinns Arbetsordning vid Stockholms universitet samt universitetets Besluts- och delegationsordning.
 • Utlysning av positioner som pedagogiska ambassadörer 2022 2021-04-21 Ansök om position som pedagogisk ambassadör. Som pedagogisk ambassadör leder du ett pedagogiskt utvecklingsprojekt inom din egen verksamhet. Projektet ska stimulera den pedagogiska infrastrukturen vid institutionen. Du stödjer kollegor, leder pedagogiska diskussioner, initierar och driver utvecklingsdagar om frågor som är relevanta för dig och dina lärarkollegor.
 • Digital säkerhet fokus för ny gruppering inom informations- och IT-säkerhet 2021-04-21 Den nya informations- och IT-säkerhetsgruppen har som uppdrag att stödja institutioner/motsvarande i informations- och IT-säkerhetsfrågor. Just nu är det stort fokus på digital säkerhet men gruppen arbetar brett med alla frågor som rör området.
 • Vill du nå ut till en internationell publik med din forskning? 2021-04-21 Du som är forskare vid Stockholms universitet kan skriva populärvetenskapliga artiklar i The Conversation.
 • Ny katamaran för forskning vid Askölaboratoriet 2021-04-21 Nu är en ny arbetsbåt på väg till Askölaboratoriet för att modernisera den flotta som används för forskning, utbildning och marin miljöövervakning. Katamaranen kommer att ersätta R/V Limanda.
 • Regeringen föreslår fler platser på sommarkurser 2021-04-21 Regeringen föreslår ökade anslag till platser på sommarkurser i år. Enligt förslaget ska Stockholms universitet tilldelas drygt tio miljoner kronor extra.
 • Anslut säkert till universitetets nätverk via fjärranslutning/VPN 2021-04-20 Använd VPN för att ansluta säkert till universitetets nätverk när du arbetar hemifrån eller från annan plats. På så sätt kan du alltid komma åt din hemkatalog, din e-post och andra system som du normalt inte kan nå via internet.
 • Ny forskning visar att Birkas stadsvall var försedd med vallgrav 2021-04-20 Arkeologer från Arkeologiska forskningslaboratoriet visar att det funnits avsnitt av Birkas stadsvallen som varit försedda med ett försvarsdike, en ”vallgrav” utanför själva stadsvallen.
 • Majken Nilsens hemmakontor Ett år av hemarbete – visa din pandemivardag 2021-04-19 Hur ser ditt hemmakontor ut? Vilken bild symboliserar ditt pandemiår? Vi efterlyser bilder som du vill dela med dina kollegor. Vi börjar med att bjuda på några bilder från olika hemmakontor, från växthus till badkar.
 • ”Roligt att skriva om något dagsaktuellt” 2021-04-16 Publiceringen gav ringar på vattnet och det är roligt att skriva för en bredare publik. Det är några kommentarer från forskare vid Stockholms universitet som har publicerat artiklar i The Conversation.
 • Digital undervisning och digitala tentor till sista oktober 2021 2021-04-16 Höstterminens undervisning och examinationer ska i huvudsak bedrivas digitalt fram till och med 31 oktober 2021 på samma sätt som under våren. Undervisningsmoment som kräver fysisk närvaro får alltså inte samla fler än åtta personer och inga salstentor ges. Planeringen för sommarterminen ska finnas på institutionens webbsida senast 15 maj.
 • IKT-pedagogiskt samtal: Blended och hybridundervisning 2021-04-16 Välkommen att vara med i det tredje IKT-pedagogiska samtal, denna gång om blended och hybridundervisning. Framtiden är oviss, och vi har lärt oss mycket om onlineundervisning, men nu längtar många lärare och studenter tillbaka till campusundervisningen. Samtidigt kan många föredra att fortsätta studera online. Ska vi kombinera online och campusundervisning? Vilka utmaningar finns när man samtidigt har studenter online och i seminarierummet eller föreläsningssalen? Är lösningen att har delar av kursen online och andra delar på campus?
 • Flera av JMK:s forskare och experter medverkade under mars och april i medierna. Här ses Nils Funcke, yttrandefrihetsexpert och journalistiklärare, JMK, medverka i Uppdrag Granskning den 3 mars 2021. Foto: Skärmdump SVT JMK:s forskare och experter kommenterade flitigt i medierna 2021-04-15 Under mars och april kommenterade flera av JMK:s forskare och experter nyhetshändelser i medierna. Kristina Widestedt, Maria Nilsson, Andreas Widholm, Jesper Huor, Christian Christensen, Nils Funcke, Ester Pollack och Sigurd Allern kommenterade allt från bråket på Bulletin till prins Philips död.
 • Katalogsynkronisering med Microsoft Azure AD 2021-04-15 Alla anställda på universitetet kommer synkas med Microsoft Azure Active Directory. Detta gör att du kommer kunna delta som gäst i möten via Microsoft Teams. 
 • Nätverksträff: Om undervisnings- och examinationsformer i högre utbildning 2021-04-15 Det högskolepedagogiska nätverket om undervisnings- och examinationsformer bjuder in till efarenhetsutbyte och diskussion. Vi har nu haft ett år med digitalt baserad undervisning. Vilka erfarenheter har vi gjort och vilka frågor har vi samlat på oss? Hur har vårt tänkande kring undervisning och examination påverkats och hur kan en gemensam kunskapsbas byggas för vidare utveckling? Kom till träffen den 27 april, ta del av andras erfarenheter och diskutera dessa frågor!
 • Civis: Kurser, evenemang, workshops och utlysingar 2021-04-14 Flera kurser, evenemang, workshops och utlysningar öppnas till Civis medlemmar.
 • ”Shut up and write” skapar digital gemenskap hos doktorander 2021-04-13 Doktorander på Stockholms universitet har tagit egna initiativ för att skapa gemenskap över Zoom. Upplägget kallas för "Shut up and write" och går ut på att starta veckan tillsammans genom att skriva under tystnad.
 • Socialt nätverk ökar chansen till jobb bland unga 2021-04-13 Ett stort socialt nätverk ökar möjligheten till lyckat jobbsökande bland unga vuxna. Personer med sociala nätverk söker nämligen jobb mer genom kontakter och mindre genom arbetsförmedlingar, visar en ny studie.
 • Ny tillförordnad ekonomichef 2021-04-12 Upphandlingschef Susanne Ekman är utsedd som tillförordnad ekonomichef från och med 12 april.
 • Universitetets nya forskningsdatalagring på plats 2021-04-09 Nu har forskarna tillgång till en ny lagringstjänst för forskningsdata. Lagringen är i form av ett ”privat moln” och satsningen har varit möjlig tack vare gott samarbete mellan många olika instanser.