Nedan finner du länkar till de blanketter som tillhandahålls av Ekonomiavdelningen.

Inköp och upphandling

Länk till Inköps- och upphandlingssektionens Direktupphandlingsmallar

Anläggningstillgångar

Omföring av anläggningstillgångar

Pågående anläggningstillgångar konto 1270, 1271, 1272

Underlag för definitivsättning av preliminära anläggningsobjekt

Utrangering av anläggningstillgångar

Förteckning förbrukningsinventarier (Excel)

Externa medel

Underlag för fördelning av externa bidragsmedel

Fakturaportalen

Fakturaportalens utläggsblankett - English version - foreign payments

Fakturaportalens utläggsblankett - inrikes betalningar

Försättsblad för vissa fakturor och rekvisitioner

Mercur

Licensansökningsblankett (69 Kb)

Raindance behörigheter och attest

Beslut och förteckning över attestberättigade

Beställning/avbeställning av användaridentitet för Raindance och Fakturaportalen

Förteckning över utanordningsberättigade

Övrigt

Arkivreversal (Excel)

Blanketten för intrastat från SCBs hemsida

Bokföringsorder (Excel)

Fördelningsblankett - Anslag (Excel)

Redovisning personförskott (Excel)

Registreringsunderlag extern/intern kundfaktura

Rekvisitionsblankett för stipendier