Alumnverksamhet

Alumnteamet, på Studentavdelningen, samordnar ett nätverk för alumnansvariga på universitetet, ordnar nationella och internationella alumnaktiviteter och förvaltar universitetets webbaserade alumnnätverk.
E-post: alumn@su.se

 

Internationella samarbeten

Universitetet utvecklar universitetets internationella arbete genom ett antal akademiska samarbetsorganisationer.

E-post: info@fs.su.se

 

Konferensrådgivning och service

Konferensservice, på Fastighetsavdelningen, är en stödfunktion för forskare, lärare och andra konferensarrangörer. Dit vänder du dig för såväl bokning av konferenslokaler på universitetsområdet, som professionell hjälp med planering och genomförande av din forskningskonferens eller andra evenemang.
E-post: konferensservice@su.se

 

Karriär och arbetsmarknadsstöd för studenter

MyCareer, karriärportalen för Stockholms universitets studenter, kan ge dig ett stöd i arbetet med externa examensarbeten, praktik och projekt; karriärevenemang; inspiration och jobbsökartips för studenter; samt rekrytering och 'employer branding' för arbetsgivare.

E-post: frida.andersson@su.se

 

Uppdragsutbildning och kompetensutveckling

Många av våra institutioner erbjuder fortbildning och kompetensutveckling i flera olika former och kan på uppdrag skräddarsy utbildningar för företag och organisationer. Sektionen för uppdragssamordning på Områdeskansliet för humanvetenskap är en resurs för hela universitet. Hänvisa till oss, så lotsar vi rätt.
E-post: susa@su.se

 

Innovationsstöd

Är du forskare eller lärare vid Stockholms universitet och har forskningresultat eller undervisningsmaterial som du tror skulle kunna omvandlas till nya produkter eller tjänster? Stockholm universitet hjälper dig att komma igång. Läs mer här