För att ge institutioner/motsvarande och avdelningar inom förvaltningen stöd och vägledning i frågor som rör informationssäkerhet har universitetets IT-avdelning en sektion för infomationssäkerhet, IT-säkerhet och arkitektur. Sektionen tillför den expertkompetens som behövs för att kunna vara ett aktivt stöd inom sitt ansvarsområde. Sektionens roll är normerande och rådgivande mot all verksamhet vid Stockholms universitet.

Informationssäkerhetsarbetet

Informationssäkerhetsarbetet syftar till att kontinuerligt kontrollera, följa upp, utvärdera informationssäkerheten och tillsammans med informationsägarna förbättra och säkra informationshantering vid universitetet.

Informationssäkerhetschef och chef för IT-säkerhet:

Stefan Kvarnerås, stefan.kvarneras@su.se