Alla verksamma inom Stockholms universitet ska arbeta aktivt, effektivt och kontinuerligt med informationssäkerhet, det vill säga hur olika typer av information hanteras i olika sammanhang.

Till stöd för ett systematiskt arbete med informationssäkerheten inom Stockholms universitet finns ett ledningssystem, SULIS som bland annat består av riktlinjer, regler och anvisningar. Målet med dessa regler är att hålla en basnivå för informationssäkerhet vid hantering av information.

Stockholms universitet behöver säkerställa att alla som är verksamma vid universitetet är medvetna om vikten av sin egen insats för att upprätthålla lämpligt skydd och en etisk och korrekt hantering av verksamhetens information.

Rektor har beslutat att vid Stockholms universitet ska det finnas ett ledningssystem för informationssäkerhet. Informationssäkerheten syftar till att säkerställa att informationstillgångar inom universitetet skyddas.