Informationssäkerhet

Informationssäkerhet

Informationssäkerhet

Informationssäkerhet vid Stockholms universitet

​Information och tillhörande informationsteknik är en ytterst viktig tillgång för verksamheten vid Stockholms universitet. Genom att ha en god informationssäkerhet tryggas den information som är viktig för universitetet.

Kontorslandskap

Vad är informationssäkerhet?

Information är värdefullt och behöver skyddas efter behov. Ett bra informationssäkerhetsarbete ger verksamheten förtroende och borgar för effektiv informationshantering. Här hittar du information, stöd och modeller för att kunna arbeta systematiskt med informationssäkerheten.

Organisation för säker informationshantering och informationssäkerhet

Ansvaret följer den besluts- och delegationsordning som gäller vid Stockholms universitet och som finns i Regelboken.

Stockholms universitets ledningssystem för informationssäkerhet - SULIS

SULIS är Stockholms universitets verktyg för systematisk styrning av arbetet med informationssäkerhet i syfte att planera, genomföra, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra säkerheten i verksamhetens informationshantering.

Planering och samordning av informationssäkerhetsarbetet inom universitetet

Planeringen inom informationssäkerhetsområdet syftar till att säkerställa att ledningssystemet för informationssäkerhet ger avsett resultat. Detta sker genom att förebygga eller minska oönskade effekter och genom att uppnå ständig förbättring.

Kontakt

Informationssäkerhet

Frågor om informationssäkerhet skickas till universitetets informations-säkerhetsfunktion via mejl informationssakerhet@su.se

Incidenter och fel relaterade till informationssäkerhet anmäls till informationssakerhet@su.se