Ett program som riktar sig till dig som vill arbeta med att stärka offentlig sektor i utvalda samarbetsländer genom att erbjuda kapacitetshöjande utbildningsprogram. Målgruppen för utbildningsprogrammen är tjänstepersoner och förtroendevalda i offentlig sektor i låg- eller medelinkomstländer (enligt OECD:s DAC-lista) som arbetar med genomförandet av Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.  

Informationsträff - 19 oktober 

Ett informationstillfälle för såväl nya som erfarna sökande kommer att äga rum på Svenska institutet den 19 oktober. Syftet med träffen är att ge dig ett tillfälle till erfarenhetsutbyte med personer som tidigare sökt och beviljats medel, men också att gå igenom och besvara frågor gällande den nya digitala ansökan.