Efter flera års fokuserat arbete med planer och mål, följt av en tid (pandemi) när man knappt kunde planera för mer än en dag åt gången... så flyttade verksamheter vid Stockholms universitetet in enligt plan i Albano hus 2 och 4 sommaren 2021 och i hus 1 sommaren 2022.

Bildvy som visar Albanotrappan mellan Albano Hus 2 och 4. En plantering syns i förgrunden.
Albanotrappan (foto: Ingmarie Andersson)

Albano byggarbetsplats till och med 2023

Även om inflyttning skett för alla universitetets verksamheter (sommaren 2021 och 2022) så är Albano fortfarande en byggarbetsplats. Arbetet med utemiljöerna och markarbeten kommer att pågå ytterligare ett par år. Parken kommer att färdigställas i etapper. För att utemiljöer och växtligheter ska kunna etablera sig kommer framkomligheten att vara begränsad på vissa platser. Men större delen av Albanovägen samt terrasserna på plan 4 (i Hus 2 och 4) är tillgängliga. Den officiella invigningen av Albano sker inte förrän 2023, då alla byggnader och utemiljöer är färdiga.

Frågor eller funderingar om Albano?

Kontakta Fastighetsavdelningen, projektledningen för Albano via e-post: info-albano@su.se, eller se om du kan hitta svaret på din fråga: Frågor och svar om Albano »

Information och senaste nytt om Albano

Fastighetsavdelningens ansvariga för Albano kallar regelbundet/vid behov prefekter, vicerektorer och administrativa chefer till personliga möten/träffar för att uppdatera sig om olika verksamheters behov, samt uppdatera verksamheter som har flyttat eller ska flytta med den senaste informationen. Dessutom skickas nyhetsbrev minst fyra gånger per år till prefekt/ansvarig vid verksamheterna t.o.m. årsskiftet 2022 – att förmedlas till berörda medarbetare. Aktuell information, länkar till nyhetsbrev, presentationer och annat material publiceras på denna sida. 

Kontakt

Saknar du något material eller önskar annan information? Kontakta oss via: info-albano@su.se