Arbetsmiljö och lika villkor

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Internt
  5. Råd & stöd
  6. HR-guiden
  7. Arbetsmiljö och lika villkor
Rosenbuske vid en byggnad på universitetet

Arbetsmiljö och lika villkor

Stockholms universitet ska präglas av en säker, utvecklande och hållbar arbetsmiljö. Alla anställda och studenter ska behandlas likvärdigt och på ett respektfullt sätt. En god och hållbar arbetsmiljö förutsätter att vi alla aktivt deltar och tillsammans skapar en inkluderande verksamhet som gynnar oss alla.

Två kvinnor arbetar och pratar på Stockholms universitet

Styrdokument och rutiner för arbetsmiljö- och lika villkorsarbetet vid Stockholms universitet

Här hittar du de övergripande beslut och riktlinjer som styr arbetsmiljö- och lika villkorsarbetet vid universitet. Du hittar också information om vilket ansvar du har som chef.

Tre personer sitter och jobbar vid en dator

Så arbetar du med arbetsmiljö och lika villkor

Här hittar du de metoder du ska använda dig av när du arbetar praktiskt med arbetsmiljö och lika villkor på din institution eller avdelning. 

Kvinna sittandes utomhus med dator i knät

Rehabilitering

Arbetsgivaren har ett ansvar för rehabilitering oavsett vad orsaken till sjukskrivningen är. Här hittar du mer information om rehabiliteringsprocessen på Stockholms universitet.

Genrebild på kastanjer och händer

Trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling

Vid Stockholms universitet råder en nolltolerans mot diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling. Här finns tips till dig som chef om hur du kan arbeta med att förebygga kränkande beteenden, samt information om universitetets rutiner för trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling.

Företagshälsovård

Feelgood företagshälsovård AB

är vår företagshälsovård sedan 2015-08-01.