Reviderad 7 april 2022

1 april 2022 uppdaterades Smittskyddslag (2004:168). I den uppdaterade bilagan har covid-19 tagits bort som samhällsfarlig sjukdom. Detta innebär att du inte behöver anmäla sjukdom eller risk för exponering.