Lathund – Riskbedömning – stegvis återgång (224 Kb)

Mall – Riskbedömning – stegvis återgång – lokal nivå (108 Kb)

Att tänka på när medarbetare arbetar hemifrån (253 Kb)

Försäkrad i arbetet (distansarbete) (452 Kb)

>> Om en medarbetare har testats positiv för covid-19

>> Om en student har testats positiv för covid-19

>> Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

>> Information om sjukskrivning med anledning av coronaviruset

>> Erbjudande om individuell coachning för chefer

>> Erbjudande om att testa reflekterande team för chefer


Ett antal externa länkar som kan vara till hjälp

• Arbetsgivarverket: frågor och svar om coronaviruset

• Arbetsmiljöverket: coronavirus och arbetsmiljö

• Folkhälsomyndigheten: frågor och svar om covid-19 (coronavirus)

• Folkhälsomyndigheten: bekräftade fall i Sverige och statistik med diagram och kartor

• Försäkringskassan: coronaviruset – det här gäller

• Kammarkollegiet: information om försäkringar för resande studenter och medarbetare

• Krisinformation.se: aktuell och bekräftad information om coronaviruset

• Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB): MSB:s operativa uppdrag

• Socialstyrelsen: covid-19

UD:s rekommendationer

• WHO: Coronavirus disease (COVID-19) pandemic