Den komplexa verksamheten och organisationsstrukturen vid ett universitet förutsätter ett professionellt chef- och ledarskap på alla nivåer. Stockholms universitet har en chefspolicy, som kan ses som en utgångspunkt för utvecklingen av chef- och ledarskapet. Det existerar två delvis olika ledningsspår parallellt inom universitetet: det ena spåret är det akademiska och det andra är chefskapet inom förvaltning och administration.


Varje chef har i generella termer tre övergripande uppdrag:

  1. att styra och leda verksamheten, medarbetarna och sig själva
  2. att företräda och utveckla verksamheten och medarbetarna
  3. att tillämpa lagar, avtal, policyer och att verkställa fattade beslut.


Kompetensutveckling

För dig som är prefekt eller motsvarande har vi ett chefsprogram som går under namnet Att vara chef (AVC). Målgruppen är nya chefer och chefer som inte gått ett chefsprogram vid universitetet tidigare. Det är ett kvalificerat program som kombinerar teori och upplevelsebaserad pedagogik för ett aktivt lärande, färdighetsträning, reflektion och erfarenhetsutbyte.

Vi erbjuder även seminarier med syfte att ge inspiration och kunskap i aktuella ämnen inom chefs- och ledarskapsområdet. För dig som deltagit i vårt chefsprogram erbjuder vi även coachning.


Nätverk för administrativa chefer

Syftet med nätverket är att informera om nyheter och nätverkande. Sammankallande är Anna Jutterdal, personalchef, anna.jutterdal@su.se, och Agneta Pantzare, ekonomichef, agneta.pantzare@su.se. Om du är administrativ chef och inte har fått en inbjudan, kontakta dem.