Före första arbetsdagen

 • Skicka Välkomstbrev till nyanställd tillsammans med Du och din arbetsplats till den nyanställde.
 • Informera övriga medarbetare om att en ny medarbetare anställts. Diskutera hans/hennes introduktion och arbetsuppgifter. Utse fadder och vem som ansvarar för vad i introduktionen.
 • Kom överens om tid både med den nye medarbetaren och den som ska ta emot när den nye ska börja.
 • Beställ i Serviceportalen universitetskonto (SUKAT), telefonanknytning, nycklar och passerkort: www.su.se/serviceportalen
 • Beställ ev. telefon och dator i Wisum-portalen.
 • Gör i ordning arbetsplatsen, gärna med en liten välkomnande blomma.
 • Kom ihåg namnskylten vid dörren.

Första och andra arbetsdagen

 • Ta emot och presentera den nyanställde vid institutionen/enheten (medarbetare, chef, skyddsombud och fackliga företrädare).
 • Informera om att Stockholms universitet betalar ut löner via Danske Bank. För att löneutbetalningen ska bli korrekt behöver banken uppgifter om vilket bankkonto medarbetaren vill ha sin lön insatt på. Anmälan om bankkonto görs med hjälp av BankId via länk i vårt personaladministrativa system Primula. Viktigt att de även lämnar skattsedel till Personalavdelningen
 • Informera om arbetstider, raster och praktiska frågor av olika slag.
 • Se till att nyckel och ev. passerkort kvitteras ut (legitimationen ska medtas).
 • Informera om institutionens/enhetens organisation, personal och arbetsuppgifter.
 • Visa lokalerna, toaletter, vaktmästeri/postfack, kopieringsutrustning, lunchrum etc.
 • Ta med den nyanställde på lunch. Informera om lunchställen.
 • Lämna internt informationsmateriel, t.ex. karta över campus, presentationsmateriel om Stockholms universitet.
 • Beskriv den nyanställdes arbetsuppgifter, ansvarsförhållanden och arbetsrutiner och vad som planerats för den nyanställde den närmaste tiden.
 • Informera om Medarbetarwebben, www.su.se/medarbetare och fliken Anställd, där vi har samlat information om villkor för anställningen. Informera om relevanta styrdokument regelboken.
 • Viktigt att informera om introduktionsfilmerna för nya medarbetare.
  >> Introduktion för nyanställda.

Komplement till introduktionen för pers.handl, ekonomihandl, ekonom, studieadm och studievägledare (143 Kb)