Rekrytera och anställa

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Internt
  5. Råd & stöd
  6. HR-guiden
  7. Rekrytera och anställa
Kastanjer. Foto: Eva Dalin

Rekrytering och anställning

Vid Stockholms universitet strävar vi efter att rekrytera och anställa de mest kompetenta och skickliga medarbetarna. Rekrytering av kvalificerade medarbetare till både kärn- och stödverksamhet är en av Stockholms universitets viktigaste processer.

Här finns information om de rekryteringsprocesser som Stockholms universitet jobbar med, både nationellt och internationellt. Du hittar också information om vad som gäller för olika typer av anställningar vid Stockholms universitet och hur du, som chef, introducerar och välkomnar nya medarbetare.

Du är välkommen att kontakta din rådgivare på Personalavdelningen.

Miljöbild på Stockholms universitet under hösten.

Rekryteringsprocesser

Information om olika rekryteringsprocesser, hur du kan använda dig av externa aktörer och konsulter vid rekrytering och de mallar du ska använda när du rekryterar. 

Inomhus miljö på universitetet med människor runt ett bord.

Internationell rekrytering

Personalavdelningen vid Stockholms universitet ger stöd och råd då man väljer att rekrytera internationellt.

Utbildningssal på Stockholms universitet

Anställningar vid Stockholms universitet

Information om anställningar och olika anställningsformer vid Stockholms universitet. 

Miljöbild inomhus på universitetet, studenter i soffor.

Introduktion för nya medarbetare

Det är viktigt att nya medarbetare känner sig välkomna till Stockholms universitet. Här hittar du checklistor och välkomstbrev.

Rekryteringssystem

ReachMee

Inloggning: ReachMee 9
Support: rekrytering@su.se
Information om ReachMee.