Under anställningen

Ansvar för dina medarbetare

Som chef och arbetsgivare på Stockholms universitet har du ett ansvar att trygga kompetensförsörjningen. Det betyder att du har en viktig del i arbetet att vi som myndighet kan attrahera, rekrytera, behålla och utveckla våra medarbetare. 

Att ha en pågående dialog med sina medarbetare om deras arbetssituation och att ha koll på vad som gäller angående avtal, lönebildning, ledigheter och frånvaro är en viktig del i arbetet som chef och arbetsgivare.

Här finns information om avtal, rutiner för personaladministration, frånvaro och ledigheter. Du hittar också anvisningar för utvecklingssamtal och lönesättningssamtal.

Du är välkommen att kontakta din rådgivare på Personalavdelningen.

Centrala och lokala avtal

Här finns information om generella anställningsavtal vid Stockholms universitet. De centrala avtalen gäller för de flesta som är statligt anställda i Sverige. De lokala avtalen tecknas av parter vid universitetet för att verksamheten ska kunna anpassas för verksamheten. 

Frånvaro och ledigheter

Här hittar du information om semester, ledighet, föräldraledighet, frånvaro vid sjukdom, information om tidiga signaler på ohälsa och det nya karensavdraget. 

Dialog chef–medarbetare

Den återkommande dialogen kan ses som en process som börjar med utvecklingssamtal.