Ett av Erasmus+ prioriterade mål är att vara mer inkluderande. Det ska bli lättare att delta i programmet så att studenter som annars inte skulle delta kan dra nytta av programmets möjligheter. Virtuella och blandade mobilitetsformer skapar nya möjligheter till gemensamma utbildningssamarbeten med universitetets partnerlärosäten.

Genom Erasmus+ mobilitet högre utbildning kan studenter studera och praktisera i ett annat programland. Samtliga mobiliteter kräver ett Erasmusavtal. 

Mobilitetsformer

Utbytesstudier En eller två terminer (2 – 12 månader)
Praktik 2 – 12 månader
Blandad mobilitet (studier och praktik)

Fysisk mobilitet (5 – 30 dagar) + virtuell komponent innan, under eller efter fysisk mobilitet.

 • Minst 3 ECTS

Blandat intensivprogram

Fysisk mobilitet (5 – 30 dagar) + virtuell komponent innan, under eller efter fysisk mobilitet.

 • Minst 3 ECTS
 • Minst 3 Lärosäten
 • Minst 15 deltagare som reser
Kortmobilitet doktorander Fysisk mobilitet för studier/praktik (5 – 30 dagar)

 

Administration av studentmobilitet

Information om hantering i Ladok hittar ni på Ladokmaterial - Utbytesstudier

Mobilitetsform Antagning Handläggning
Utbytesstudier

Institutionen/
Studentavdelningen    

Studenten antas och registreras på på ett utbytestillfälle.

Blandad mobilitet
(Kursen ges på SU)

Antagningen/
institution (inom program)

Studenten är registrerad på kursen. 
Studenten antas och registreras på ett utbytestillfälle med 0 poäng.

Blandad mobilitet
(partnerlärosäte är
anordnande lärosäte)
På partnerlärosätet

Studenten antas och registreras på ett utbytestillfälle. 

Blandad mobilitet  - praktik
(Praktikkurs på SU)
Antagningen/
institution (inom program)
Studenten är registrerad på praktikkursen. 
Praktiken kan läggas in under Studentuppgifter under anteckningar.
Praktiken kan tas med i Diploma supplement men ger inga poäng.
Blandat intensivprogram
(Kursen ges på SU)
Antagningen/
institution (inom program)
SU kommer ge kurserna som tidigare och registrera och formellt examinera sina egna studenter (även om en del undervisning och examination kommer ske i samarbete med andra lärosäten). 
Studenten är registrerad på kursen. 
Studenten antas och registreras på ett utbytestillfälle med 0 poäng.
Kortmobilitet doktorander På partnerlärosäte

Studenten antas och registreras på ett utbytestillfälle. 
Antagning och registrering görs inom doktorandens ämnestillfälle.

Utbytesmöjligheter för doktorander

 

Försäkring

Beroende på vilken mobilitetsform studenten deltar i gäller olika försäkringsskydd. 

Mobilitetsform Försäkring
Utbytesstudier Student-UT
Blandad mobilitet

Student-UT under fysiska delen

Blandat intensivprogram

Student-UT under fysiska delen

Kortmobilitet doktorander (som student)  Student-UT

 

Erasmusstipendier

Enligt EU:s regelverk beviljas Erasmusstipendium enbart för fysisk mobilitet.

Utbytesstudier

För läsåret 2021/22 gäller fortfarande villkoren från programperioden 2014-2020 (Call 2020): Erasmus+ 

Blandade mobilitet eller kortmobiliteter för doktorander

Stipendiet baseras på antalet dagar studenten är borta och på vart studenten åker. 

 • Belopp 1: För hotell och traktamente tilldelas ett schablonbelopp
  • 70 euro per dag upp till den 14:e dagen.
  • 50 euro per dag från och med den 15:e dagen (dock max 30 dagar).
 • Belopp 2: Resebidrag för resan till och från studieorten
  • Resebidragets storlek varierar beroende på värdland. Beloppet är ett schablonbelopp och baseras på resans längd-
  • För resan till och från studieorten tilldelas ett schablonbelopp enligt Europeiska kommissionens avståndsberäknare (enkel väg, men avståndsbeloppet inkluderar tur och retur): Avståndsberäknare
Travel distance Amount
Between 10 and 99 km 20 EUR per participant
Between 100 and 499 km 180 EUR per participant
Between 500 and 1999 km 275 EUR per participant
Between 2000 and 2999 km 360 EUR per participant
Between 3000 and 3999 km 530 EUR per participant
Between 4000 and 7999 km 820 EUR per participant

 

Top-ups

Inom det nya programmet kommer vi att kunna ge extrastöd (top-ups) för: 

 • Inkluderingsstöd: Bidrag till deltagare med begränsade möjligheter
 • Grön hållbarhet: Bidrag till sudenter som väljer ett miljövänligt resesätt. 

OBS: Gäller ej för kommande läsår: Stipendierna kommer att kunna betalas ut tidigast till HT22 eller VT23. 

Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet (internationell mobilitet)

Inom det nya programmet kan studenter studera och praktisera i ett annat partnerland.

Studenter som gör ett utbyte i ett partnerland i region 1-4 och 6-13 får ett högre månatligt belopp på 700 euro per månad.

Studenter som studerar i ett partnerländer i region 5 och 14 på mellan 2-12 månader får ett stipendium för att täcka de merkostnader som uppstår i samband med utlandsvistelsen.

OBS: Gäller ej för kommande läsår