Ett av Erasmus+ prioriterade mål är att vara mer inkluderande. Det ska bli lättare att delta i programmet så att studenter som annars inte skulle delta kan dra nytta av programmets möjligheter. Virtuella och blandade mobilitetsformer skapar nya möjligheter till gemensamma utbildningssamarbeten med universitetets partnerlärosäten.

Genom Erasmus+ mobilitet högre utbildning kan studenter studera och praktisera i ett annat programland. Samtliga mobiliteter kräver ett Erasmusavtal. 

Mobilitetsformer

Utbytesstudier En eller två terminer (2 – 12 månader)
Praktik 2 – 12 månader
Blandad mobilitet (studier och praktik)

Fysisk mobilitet (5 – 30 dagar) + virtuell komponent innan, under eller efter fysisk mobilitet.

  • Minst 3 ECTS

Blandat intensivprogram

Fysisk mobilitet (5 – 30 dagar) + virtuell komponent innan, under eller efter fysisk mobilitet.

  • Minst 3 ECTS
  • Minst 3 Lärosäten
  • Minst 15 deltagare som reser
Kortmobilitet doktorander Fysisk mobilitet för studier/praktik (5 – 30 dagar)

 

Administration av studentmobilitet

Information om hantering i Ladok hittar ni på Ladokmaterial - Utbytesstudier

Mobilitetsform Antagning Handläggning
Utbytesstudier

Institutionen/
Studentavdelningen    

Studenten antas och registreras på på ett utbytestillfälle.

Blandad mobilitet - studier
(Mobilitet inom en befintlig kurs på SU)

Antagningen/
institution (inom program)

Studenten är registrerad på kursen. 
Studenten antas och registreras på ett utbytestillfälle med 0 poäng för perioden för den fysiska perioden. 

Blandad mobilitet
(Mobilitet ej inom en befintlig kurs på SU)
På partnerlärosätet

Studenten antas och registreras på ett utbytestillfälle för hela kursperioden inkl. den virtuella komponenten. 

Anordnande lärosäte examinerar och poängen tillgodoräknas vid SU. 

Blandad mobilitet  - praktik
(Mobilitet inom en befintlig praktikkurs på SU)
Antagningen/
institution (inom program)
Studenten är registrerad på praktikkursen. 
Praktiken kan läggas in under Studentuppgifter under anteckningar.
Praktiken kan tas med i Diploma supplement men ger inga poäng.
Blandat intensivprogram
(Mobilitet inom en befintlig kurs på SU)
Antagningen/
institution (inom program)

SU kommer ge kurserna som tidigare och registrera och formellt examinera sina egna studenter (även om en del undervisning och examination kommer ske i samarbete med andra lärosäten). 
Studenten är registrerad på kursen. 
Studenten antas och registreras på ett utbytestillfälle med 0 poäng för perioden för den fysiska perioden.

Utbytesåtagandet ska döpas till: BIP-NAMNET PÅ BIPEN

Blandat intensivprogram
(Mobilitet ej inom en befintlig kurs på SU)
På partnerlärosätet

Studenten antas och registreras på ett utbytestillfälle för hela kursperioden inkl. den virtuella komponenten. 

Anordnande lärosäte examinerar och poängen tillgodoräknas vid SU. 

Utbytesåtagandet ska döpas till: BIP-NAMNET PÅ BIPEN

Kortmobilitet doktorander På partnerlärosäte

Studenten antas och registreras på ett utbytestillfälle. 
Antagning och registrering görs inom doktorandens ämnestillfälle.

Utbytesmöjligheter för doktorander

 

Försäkring

Beroende på vilken mobilitetsform studenten deltar i gäller olika försäkringsskydd. 

Mobilitetsform Försäkring
Utbytesstudier Student-UT
Blandad mobilitet

Student-UT under fysiska delen

Blandat intensivprogram

Student-UT under fysiska delen

Kortmobilitet doktorander (som student)  Student-UT

 

Erasmusstipendier

Erasmusstipendium beviljas enbart för fysisk mobilitet.

Top-ups

Inom det nya programmet kommer vi att kunna ge extrastöd (top-ups) för: 

  • Inkluderingsstöd: Bidrag till deltagare med begränsade möjligheter
  • Grön hållbarhet: Bidrag till sudenter som väljer ett miljövänligt resesätt. 

Mer information finns på: Erasmus+