Här följer några idéer för hur du kan marknadsföra utbyten:

 1. Ha en tydlig ingång för utbytesstudier på webbsidan.
 2. Se till att informationen på webben är aktuell och levande. Lägg gärna upp inspirerande bilder, länka till bloggar och informera om vilka utbytesmöjligheter som finns på just din institution samt hur och när studenterna kan söka.
 3. Se till att studenterna förstår hur utbytesstudier kan passa in i deras studiegångar. Informera de andra anställda på institutionen så att alla är positivt inställda till utbyten.
 4. Gör informationsutskick via e-post.
 5. Skapa affischkampanjer.
 6. Sprid inspirerande bilder/texter på sociala medier.
 7. Bjud in till informationsmöten. Tidigare utbytesstudenter samt inresande är en ovärderlig informationskälla. Ofta kan dessa ge mycket bättre information om hur det är att studera vid ett visst universitet och bo i ett visst land än vad vi koordinatorer kan! Till dessa tillfällen kan du boka våra utbytesambassadörer vars uppgift är att sprida kunskap om utbyte och inspirera till nya. Du kan läsa mer om dem på denna sida.
 8. Utbytesambassadörerna inspirerar och informerar om utbytesmöjligheter. Bjud in en utbytesambassadör vid terminsstart för att informera om möjlighterna att studera eller prakisera utomlands. 
 9. Internationell mobilitet bjuder kontinuerligt in till informationsmöten om utbytesmöjligheter. Tipsa gärna studenterna om dessa.
 10. Länka gärna din webbsida till Internationell mobilitets information om utlandsstudier.
 11. Publicera filmen där tre föredetta utbytesstudenter berättar om sina upplevelser på institutionens webbsida.