Antagning och registrering i Ladok - institutionsavtal

Utbyteskoordinatorn ser till att studenterna alltid har antagningsbesked "Letter of Acceptance" i original och sparar en kopia på institutionen. Erasmusdokumentation sparas i sju år. När antagningsbeskedet är mottaget kan institutionen registrera utbytet i Ladok. Det är mycket viktigt att studenten är korrekt registrerad och att giltigt utbytesavtal finns innan avfärd.

Avtalstillfällen

In- och utresande utbytesstudenter behöver avtal och avtalstillfällen i Ladok för att kunna antas och registreras. Vilka avtal som är aktuella för in- och utresande anges till Ladok genom dokumentet underlag 1. Avtalstillfällen för aktuella utbyten behöver skapas i Ladok för varje termin och läsår.

Deadline: 
Underlag och information finns på Confluence.

Återbud

I det fall en student blivit antagen till ett utbyte, men väljer att hoppa av innan det påbörjats, lägger du in "återbud".

Avbrott

I det fall en student blivit antagen och registrerad till ett utbyte, men väljer att hoppa av efter det att studierna påbörjats, lägger du in "avbrott".

Förlängning

I det fall en student fått godkänt på att förlänga sitt utbyte behöver detta uppdateras i Ladok. Information om rutiner finns på Confluence.

Antagning och registrering i Ladok - centrala avtal

Internationell mobilitet beställer avtal och avtalstillfällen för centrala avtal och institutionen antar till centrala avtalstillfällen i de fall institutionen har en student som åker på utbyte genom ett centralt avtal. Ladok-gruppen har lagt till behörighet till "institution" 670 (Studentavdelningen) för dem som har behörighetsprofilen Internationell handläggare.

Återbud

I de fall en student blivit antagen till ett utbyte, men väljer att hoppa av innan det påbörjats, lägger institutionen in "återbud".

Avbrott

I de fall en student blivit antagen och registrerad till ett utbyte, men väljer att hoppa av efter det att studierna påbörjats, lägger institutionen in "avbrott".