Gruppen för internationell mobilitet anordnar upptaktsmöte för samtliga utresande utbytesstudenter en gång per termin. Studenterna ges där praktisk information om till exempel studieekonomi (CSN och stipendier), hälsoaspekter (vaccination och mediciner), försäkring (Kammarkollegiet och Försäkringskassan) etc.

Gruppen för internationell mobilitet skickar ut inbjudan till institutionens utbyteskoordinator, vilken vidarebefordrar den till institutionens utresande studenter.