Studenter och praktikanter inom Erasmusprogrammet som ska studera/arbeta på något av följande språk måste göra ett diagnostiskt språktest innan mobiliteten påbörjas (gäller ej modersmål):

Bulgariska (BG), Tjeckiska  (CS), Danska  (DA), Tyska  (DE); Estniska  (ET); Grekiska  (EL); Engelska  (EN); Spanska  (ES); Franska  (FR); Iriska (GA); Kroatiska  (HR) Italienska  (IT), Lettiska  (LV), Litauiska  (LT), Ungerska  (HU), Maltesiska (MT), Nederländska  (NL), Polska  (PL), Portugisiska  (PT), Rumänska  (RO), Slovakiska  (SK), Slovenska  (SL), Finska  (FI), Svenska  (SV – ej modersmål). 

 
 

Språktesten påverkar inte mobiliteten utan ska enbart ses som diagnostiskt. Studentens resultat ska motsvara den nivå som skrivits in i det bilaterala avtalet. För de studenter som vill erbjuds en språkkurs online.

Testet och kurserna görs i ett system som heter Online Linguistic Support (OLS).

Rutiner

Hanteringen av språktester sköts av Studentavdelningen.

Språktest för studenter som åker på Erasmusutbyte

 1. Institutionen lyser ut sina platser och gör urvalet av behöriga studenter.
 2. När nomineringarna är klara skickar institutionen uppgifter med studentens namn, e-post och huvudsakligt undervisningsspråk till Studentavdelningen genom ett webbformuläret. Länken skickas till utbyteskoordinatorer per mejl. 
 3. Studenten får tillgång till språktest genom en länk.
 4. Student och sändade institution diskuterar om resultatet motsvarar den nivå som skrivits in i avtalet.
 5. Om nej, student rekommenderas ta kurs.
 6. Språktest två skickas ut per automatik när mobiliteten är avslutad.

Språktest för studenter som åker på Erasmuspraktik

Studenter som åker på Erasmuspraktik måste också göra det obligatoriska språktestet men du behöver inte anmäla dem på samma sätt som studenter som åker på utbyte. De som ska göra Erasmuspraktik får tillgång till språktest efter att de har skickat sin praktikansökan till Studentavdelningen. Erasmuspraktikanter kan sedan själv anmäla intresse för att få tillgång till språkkursen. Det uppföljande språktestet skickas ut per automatik när mobiliteten är avslutad.

Kort fakta om språktester

 • Testet tar mellan 40-50 minuter att göra.
 • Om studenten ska läsa lika mycket på två olika språk väljs det som är i störst behov av förbättring.
 • Testet måste göras i god tid innan mobiliteten påbörjas.
 • Testen anpassar sig efter studentens nivå, blir svårare om fler rätt och tvärtom.
 • Nivån graderas enligt CEFR-skalan: A1 (lägst), A2, B1, B2, C1, C2 (högst).

Kort fakta om språkkurser

 • Studenter som får resultat A1-B1 erbjuds automatiskt att delta i en kurs.
 • Möjlighet att delta i MOOC:s.
 • Tillgång till lärarledd plattform.
 • 4-6 elever i varje grupp.
 • Kursen blir så omfattande som studenten vill att den ska vara.
   

Om du har frågor om OLS hör av dig till Erasmus+ handläggaren: erasmusutbyte@su.se vid Studentavdelningen.