Civis utbildningssamarbete

Civis – European Civic University Alliance

Civis – European Civic University Alliance är en allians inom Erasmus+ som för samman över 384 000 studenter vid åtta universitet i Europa. Civis ger stora möjligheter till Stockholms universitets studenter att läsa kurser och program vid alliansens övriga lärosäten. 

Inom Civis alliansen finns olika former av utbildningssamarbete. Här hittar du informartion hur de mobiliteterna hanteras på Stockholms universitet. 

Administration av studenter

  • Civis-utbildningssamarbete genomföras inom ramen av ett utbytesavtal på central nivå. 
  • In- och utresande studenter som deltar i Civis-kurser hanteras som utbytesstudenter. 
  • Utbyteskoordinatorer administrerar utbytesstudenter på institutionen: Utbyteskoordinatorer

Det finns tre utbytesavtal för Civis-samarbete: 

  • Erasmus-avtal (ERA): Civis-studenter som deltar i Erasmus+ mobilitet.  
  • Civis-avtal (CIV): Civis-studenter som inte täcks av Erasmusavtalet.
  • Civis-avtal för virtuell mobilitet (VREX): Civis-studenter som deltar enbart i virtuell mobilitet.

Kontakt

Besöksadress: Studenthuset, Universitetsvägen 2 B, plan 3
E-post: utbyteskoordinator@su.se

Utbyteskoordinatorer på institutionerna

Institutionerna driver och organiserar det internationella studentutbytet. Du finner kontaktuppgifter till samtliga koordinatorer här.