Universitetsförvaltningen arbetar aktivt för att ge ett sammanhållet stöd till den internationella verksamheten och på så sätt bidra till en ökad internationell samverkan genom fler in- och utresande studenter, personal och lärare. 

Nätverksmöte för utbyteskoordinatorer

Gruppen för internationell mobilitet bjuder två gånger per termin in institutionernas utbyteskoordinatorer för att nätverka och få information om aktuella ämnen.

Kommande mötestillfällen är inbokade:

  • 7 oktober, 09:00 - 10:30: Avtalsförnyelse (via Zoom)
  • 7 december, 09:00 - 10:30: Erasmus+ 2021 - 27 (via Zoom)
  • Ej fastslaget: Studieadmininstrativa arbetsprocesser av Civis-samarbete

Inbjudan, med anmälningslänk, skickas ut via den e-postlista som används vid övriga utskick  till utbyteskoordinatorer. Behöver någon läggas till eller tas bort från e-postlistan? Maila oss på utbyteskoordinator@su.se

Introduktion för nya utbyteskoordinatorer

  • 21 september, 09:00 - 10:30 (via Zoom)

Vi kommer att ge dig en introduktion till utbytesverksamheten samt informera om bl. a. försäkringar och studenthälsa. Under mötet kommer fokus att ligga på Erasmusrutiner och -villkor. Mötet är också en chans för dig att ställa frågor och träffa andra utbyteskoordinatorer som arbetar med samma frågor som du. Självklart välkomnar vi även dig som redan jobbar som utbyteskoordinatorer sedan tidigare och vill fräscha upp dina kunskaper, ställa frågor eller träffa nya kollegor. 

Erasmusfika - Träffa Erasmusteamet

Drop-in för att prata informellt om olika Erasmusfrågor: 
Datum: Torsdagar, kl 14 – 15
Mötesrum: Zoom 

För att boka ett individellt möte vänligen kontakta: erasmusutbyte@su.se  

Frukostträffar på temat internationalisering

Inom ramen för Stockholms universitets internationaliseringsarbete arrangerar SU:s internationella arbetsgrupp (SINT) frukostträffar om olika ämnen som rör internationalisering "Good Morning with Global Engagement"

Träffar kring internationell studentrekrytering

ISR-teamet på Studentavdelningen håller regelbundet institutionsträffar uppdelade på olika teman.

Presentationer och minnesanteckningar

Presentationer och minnesanteckningar från tidigare utbyteskoordinatorsmöten finns bifogade på denna sida.