Universitetsförvaltningen arbetar aktivt för att ge ett sammanhållet stöd till den internationella verksamheten och på så sätt bidra till en ökad internationell samverkan genom fler in- och utresande studenter, personal och lärare. 

Nätverksmöte för utbyteskoordinatorer

Gruppen för internationell mobilitet bjuder två gånger per termin in institutionernas utbyteskoordinatorer för att nätverka och få information om aktuella ämnen.

Kommande mötestillfällen är inbokade:

Datum: Tisdag 24 maj kl. 10 – 11 

Mötesrum i zoom: https://stockholmuniversity.zoom.us/j/65566960772
(ingen anmälan behövs) 

Inbjudan, med anmälningslänk, skickas ut via den e-postlista som används vid övriga utskick till utbyteskoordinatorer. Behöver någon läggas till eller tas bort från e-postlistan? Maila oss på utbyteskoordinator@su.se

Introduktion för nya utbyteskoordinatorer

Datum: Tisdag 8 februari kl. 10 – 11:30

Mötesrum i zoom: https://stockholmuniversity.zoom.us/j/67514203927

Vi kommer att ge dig en introduktion till utbytesverksamheten samt informera om bl. a. försäkringar och studenthälsa. Under mötet kommer fokus att ligga på Erasmusrutiner och -villkor. Mötet är också en chans för dig att ställa frågor och träffa andra utbyteskoordinatorer som arbetar med samma frågor som du. Självklart välkomnar vi även dig som redan jobbar som utbyteskoordinatorer sedan tidigare och vill fräscha upp dina kunskaper, ställa frågor eller träffa nya kollegor. 

Erasmusfika - Träffa Erasmusteamet

Vid Stockholms universitet samordnas Erasmus+ programmet av International Office och stort fokus ligger på att vidareutveckla stödet för de olika programdelarna så att studenter, lärare och annan personal vid SU ska kunna delta i programmets samtliga aktiviteter. 
Har du en projektidé eller frågor om Erasmus? 
Träffa oss som arbetar med samordningen av Erasmus+ programmet på drop-in fika!
Datum: Torsdagar, kl 14 – 15
Mötesrum: Zoom 

För att boka ett individellt möte vänligen kontakta: erasmusutbyte@su.se  

Frukostträffar på temat internationalisering

Inom ramen för Stockholms universitets internationaliseringsarbete arrangerar SU:s internationella arbetsgrupp (SINT) frukostträffar om olika ämnen som rör internationalisering "Good Morning with Global Engagement"

Träffar kring internationell studentrekrytering

ISR-teamet på Studentavdelningen håller regelbundet institutionsträffar uppdelade på olika teman.

Presentationer och minnesanteckningar

Presentationer och minnesanteckningar från tidigare utbyteskoordinatorsmöten finns bifogade på denna sida.