Universitetsförvaltningen arbetar aktivt för att ge ett sammanhållet stöd till den internationella verksamheten och på så sätt bidra till en ökad internationell samverkan genom fler in- och utresande studenter, personal och lärare. 

Nätverksmöte för utbyteskoordinatorer

Gruppen för internationell mobilitet bjuder två gånger per termin in institutionernas utbyteskoordinatorer för att nätverka och få information om aktuella ämnen.

Kommande mötestillfällen är inbokade:

  • Datum: Fredag 18 november kl. 10-12
  • Tema: Öka intresset för utbytesstudenter och få fler studenter att resa ut - hur gör vi i samtalet med studenter? En workshop där du får möjlighet att lära dig om ivägledening. Workshopen anordnas av International office tillsammans med Nina Ahlroos från UHR.
  • Plats: Ekosalen, Studenthuset plan 2

 

  • Datum: Torsdag 8 december kl. 10-12
  • Tema: Agenda ännu ej fastställd
  • Plats: Ekosalen, Studenthuset plan 2

Inbjudan, med anmälningslänk, skickas ut via den e-postlista som används vid övriga utskick till utbyteskoordinatorer. Behöver någon läggas till eller tas bort från e-postlistan? Maila oss på utbyteskoordinator@su.se

Introduktion för nya utbyteskoordinatorer

  • Datum: 20 september 2022 kl. 10-11
  • Plats: Zoom (länk finns i inbjudan som skickats ut)

Vi kommer att ge dig en introduktion till utbytesverksamheten samt informera om bl. a. försäkringar och studenthälsa. Under mötet kommer fokus att ligga på Erasmusrutiner och -villkor. Mötet är också en chans för dig att ställa frågor och träffa andra utbyteskoordinatorer som arbetar med samma frågor som du. Självklart välkomnar vi även dig som redan jobbar som utbyteskoordinatorer sedan tidigare och vill fräscha upp dina kunskaper, ställa frågor eller träffa nya kollegor. 

Erasmusfika - Träffa Erasmusteamet

Vid Stockholms universitet samordnas Erasmus+ programmet av International Office och stort fokus ligger på att vidareutveckla stödet för de olika programdelarna så att studenter, lärare och annan personal vid SU ska kunna delta i programmets samtliga aktiviteter. 

Erasmusfikat är tillsvidare inställt. Har du frågor om Erasmus+ eller vill boka ett individuellt möte, vänligen kontakta: erasmusutbyte@su.se

Frukostträffar på temat internationalisering

Inom ramen för Stockholms universitets internationaliseringsarbete arrangerar SU:s internationella arbetsgrupp (SINT) frukostträffar om olika ämnen som rör internationalisering "Good Morning with Global Engagement"

Träffar kring internationell studentrekrytering

ISR-teamet på Studentavdelningen håller regelbundet institutionsträffar uppdelade på olika teman.

Presentationer och minnesanteckningar

Presentationer och minnesanteckningar från tidigare utbyteskoordinatorsmöten finns bifogade på denna sida.