Erasmus+ studentmobilitet – studier

Doktorander från ett partnerlärosäte har möjlighet att studerar hos oss. Studietiden ska genomföras på heltid och kan vara från 5-30 dagar eller 2 – 12 månader. Doktorander har möjlighet att använda tiden till datainsamling, skrivande (avhandlingsförberedande aktivitet) eller deltar i kurser. För alla mobiliteter krävs ett Learning Agreement. 

Kurser: Doktorander som läser kurser på heltid (30 hp/termin) 

Försäkring Ladok registrering

Doktorander omfattas av Kammarkollegiets försäkring Student-IN.
OBS: Student-UT IN gäller bara om studenten åker via ett giltigt avtal och om hen är registrerad på utbyte i Ladok.

Här kan du läsa mer om försäkring

Inresande doktorander räknas som student och ska registreras på utbytestillfället i Ladok.
Doktorander registreras som övriga studenter på ett utbytestilfälle enligt överenskommelsen i Learning Agreement.  

Inresande anta och registrera

   

Avhandlingsförberedande aktivitet

Doktorander har möjlighet att använda tiden till datainsamling, skrivande, eller liknande (avhandlingsförberedande aktivitet). Mobiliteten behöver inte ge högskolepoäng för att vara godkänd. Det är ett krav att doktoranden har en handledare vid det sändande lärosätet men det finns inget krav på att det måste finnas en handledare vid det mottagande lärosätet. Detta är dock en stark rekommendation.

Försäkring Ladok registrering
Inresande doktorander som inte registreras i Ladok har inte studentstatus och omfattas således inte av Kammarkollegiets försäkring Student IN. För de doktoranderna ska institutionen teckna en enskild försäkring för Student-IN.

Inresande doktorander som inte tar kurser på SU registreras inte i Ladok. 

OBS: Doktorander som inte är registrerade i Ladok kommer inte får tillgång till universitetskonto. Det är institutions ansvar att tilldela en arbetsplats och ge tillgång till biblioteket.

 

Finansiering

En Erasmusdoktorand får ett stipendium från sitt hemlärosäte. Summan varierar beroende på hemland och längd på mobiliteten. 


Erasmus+ studentmobilitet – praktik

Avhandlingsförberedande aktivitet

Doktorander har möjlighet att använda tiden till datainsamling, skrivande, eller liknande. (avhandlingsförberedande aktivitet). Mobiliteten behöver inte ge högskolepoäng för att vara godkänd. Det är ett krav att doktoranden har en handledare vid det sändande lärosätet men det finns inget krav på att det måste finnas en handledare vid det mottagande lärosätet. Detta är dock en stark rekommendation. Praktiktiden kan vara från 5-30 dagar eller 2 – 12 månader.

Försäkring  Ladok registrering
Inresande doktorander som inte registreras i Ladok har inte studentstatus och omfattas således inte av Kammarkollegiets försäkring Student IN. För de doktoranderna ska institutionen teckna en enskild försäkring för Student-IN.

Inresande doktorander som inte tar kurser på SU registreras inte i Ladok. 

OBS: Doktorander som inte är registrerade i Ladok kommer inte får tillgång till universitetskonto. Det är institutions ansvar att tilldela en arbetsplats och ge tillgång till biblioteket.

 

Information om att ta emot en praktikant finns här: Att ta emot en Erasmuspraktikant

Housing

Doktorander kan läggas till antingen på bostadslistan, alternativt att doktoranden själv ansöker till forskarbostäder som är till för både gästforskare och doktorander. Doktoranden är inte garanterad bostad i någon av alternativen, men vad gäller bostadslistan kan institutionen själva välja vilket prioriteringsnummer doktoranden får. 


Skillnaden mot vanliga utbytesstudenter är dock att praktikanter och doktorander inte kan få bostad på Lappis och Kungshamra, utan är hänvisade till övriga områden.
Mer information om forskarbostäder finns här: https://www.su.se/english/staff/relocation/planning-your-stay/accommodation-for-visiting-researchers

Erasmus+ lärar- och personalmobilitet

Information om att ta emot personal finns här: Att ta emot inresande Erasmus+ personal