Program & nätverk

Internationella program och nätverk

Stockholms universitet är medlem i flertalet olika program och nätverk som möjliggör samarbeten och mobilitet för studenter, lärare och personal. Program är oftast baserade på avtal mellan två parter (bilaterala) medan nätverk består av flera aktörer (multilaterala).

Civis logotype

Civis – information för medarbetare

Stockholms universitet deltar i universitetsalliansen Civis – European Civic University Alliance som för samman över 384 000 studenter och 55 000 medarbetare vid åtta universitet i Europa.

Erasmus+ ny logo

Erasmus+ prgramperiod 2021 - 27

Syftet med Erasmus+ är att bidra till ett mer demokratiskt och resursstarkt Europa genom att öka kvaliteten inom utbildningsområdet.

Erasmus loggo

Erasmus+ programperiod 2014 - 20

Erasmus+ är namnet på EU:s program för att främja internationellt samarbete kring utbildning.

Linnaeus-Palme Sutirta Budiman, Unsplash

Linnaeus-Palme partnerskap

Linnaeus-Palme partnerskap ger lärosäten i Sverige möjlighet att söka bidrag för att samarbeta med lärosäten i låg- och medelinkomstländer.

Nordplus

Nordplus

Nordplus högre utbildning är Nordiska ministerrådets program för att stödja samarbete mellan de nordiska och baltiska länderna.

Nordlys utbytesprogram

Nordlys nätverk

Nordlys är centralt nätverk inom Nordplus.

UArctic logo

north2north nätverk

North2north är ett nätverk inom University of the Arctic där universitet och högskolor som ligger runt polcirkeln samarbetar.

UNICA nätverk

UNICA nätverk

UNICA är ett nätverk som samlar Europas huvudstadsuniversitet.

Kontakt

Besöksadress: Studenthuset, Universitetsvägen 2 B, plan 3
E-post: utbyteskoordinator@su.se

Utbyteskoordinatorer på institutionerna

Institutionerna driver och organiserar det internationella studentutbytet. Du finner kontaktuppgifter till samtliga koordinatorer här.