Bilden visar ett stort hus.
Svarta villan.
(foto: Clara Bohman)

Med hjälp av en enkät håller Housing Office just nu på att kartlägga kärnverksamhetens behov av bostäder för internationella gästforskare och doktorander. Jobbar du med denna målgrupp? Ta gärna ett par minuter att besvara enkäten, så hjälper du oss att utveckla och förbättra vår service till era forskare och doktorander.

Tack på förhand!

Länk till enkäten: https://survey.su.se/forskarbostad

Frågor om gästforskarbostäder

För mer information om enkäten eller om du har andra funderingar, vänligen skriv till: housingoffice@su.se eller besök vår webbsida:su.se/gastforskarbostader.

Söker din kollega bostad? Dela denna sida med information på engelska: su.se/researcherhousing