Administrationen av gästforskarbostäder sköts av Housing Office, som tillhör Fastighetsavdelningen. I dagsläget har Housing Office drygt 100 lägenheter som hyrs ut till gästforskare. Det är både rum med delat kök och badrum, ettor på 20-36 kvm, samt tvåor på 50-70 kvm. Lägenheterna är fördelade på områdena Bondegatan, Docentbacken, GalateaGrindstugan, Hovbeslag, Konsulentvillan, Kurland, Nora Torg och Trädgårdsvillan.

För att få tillgång till dessa bostäder måste man placera sig i bostadskö hos Housing Office. Kön till gästforskarbostäder kan vara lång vid vissa tidpunkter på året (särskilt vid start av höstterminen), så det är viktigt att ansöka i god tid. Detta gäller speciellt för gästforskare som kommer med familj och därav behöver en större lägenhet. Ansökningsformuläret finns på den engelska webben där man också hittar all information om de olika lägenheterna, regler för hur kön fungerar med mera.

Observera att vi enbart blockhyr lägenheter av fastighetsägare och att vi inte har möjlighet att förmedla enskilda bostäder på kortare tid. Har ni en lägenhet som ni vill hyra ut till gästforskare ber vi därför att ni vänder er till akademiskkvart.se som är en sida för bostadsförmedling.