Förlängning av uppehållstillstånd kan i normalfallet ges för upp till en termin eller den kortare tid som studierna kräver.

Praxisändringen består i korthet av att Migrationsverket ska ta hänsyn till om den studerande tidigare har uppfyllt kravet på heltidsstudier under den tillståndstid som har varit. Om så är fallet finns det utrymme för att betrakta även de studier som kvarstår att slutföra som heltidsstudier, även i de fall återstående mängd högskolepoäng inte motsvarar den formella definitionen av heltidsstudier (1,5 högskolepoäng per vecka).

En sådan ansökan om förlängning av uppehållstillstånd bör innehålla ett studieintyg utfärdat av läroanstalten av vilket det framgår att det finns en tydlig plan för slutförande av studierna. Se Migrationsverkets checklistor för intyg Blanketter och checklistor – högre utbildning - Migrationsverket.

Information på Migrationsverkets hemsida: Migra­tions­verket ändrar sin praxis gällande heltids­stu­dier.

Kontakt

Clara Tortellini, Studentavdelningen, study@su.se