Information in English about workshops on the ALLEA code.

The European Code of Conduct for Research Integrity, även kallad “ALLEA-kodexen”, gavs ut av All European Universities (ALLEA) 2017. Kodexen har kommit att få en central roll, vilket också lyfts fram i Stockholms universitets forskningsetiska policy som beslutades i början av 2021. 

Digital workshop

Det är viktigt att alla vid Stockholms universitet som utför eller deltar i forskning känner till de grundläggande principer som presenteras i kodexen, och förstår hur dessa principer tillämpas inom sitt forskningsområde. För att underlätta detta erbjuder etikstödfunktionen vid Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd en digital workshop som kan ges vid institutioner, för forskar- eller doktorandgrupper eller i andra sammanhang. 

Workshopen kan anpassas efter behov och önskemål men består i sitt grundupplägg av korta presentationer, interaktiva moment och diskussioner som syftar till att ge en grundläggande inblick i kodexens innehåll samt hur kodexen kan tillämpas inom det egna forskningsområdet. Deltagarna får också ett antal förberedelseuppgifter att lämna in före workshopen. I grundupplägget tar workshopen 3,5 timmar.

Kontakt

Välkomna att kontakta oss om ni är intresserade av en workshop hos er! Skriv till etik@fs.su.se.