Patent och avtal är viktiga för att forskning ska komma människor till gagn

- Jag tror inte att jag hade klarat det utan stöd från Innovationskontoret, säger professor Pål Stenmark som bland annat forskar kring botulinum toxin.

Botulinum toxin är en familj av gifter, där den mest kända produkten heter Botox. Botulinum toxin används inte bara för skönhetsmarknaden utan också som behandling för över hundra olika sjukdomar, till exempel för cerebral pares (CP), skelning och migrän. Giftet får musklerna att slappna av. Just de här substanserna, eller proteiner som det egentligen är, har Pål och hans grupp jobbat mycket med. Bland annat har de hittat nya toxiner, de första på nästan 50 år, som kan användas som nya läkemedel, mot nya sjukdomar.

Tillsammans med forskare i USA har de också utvecklat nya förbättrade varianter av de gamla toxinerna, så att de funkar bättre som läkemedel för människor. 

Innovationskontoret var till stor hjälp

För att forskning ska kunna komma till praktisk nytta behöver Pål precis som andra forskare, ofta patentera sina upptäckter, något som kan vara både krångligt och dyrt. 

- Här kommer Innovationskontoret in, de har varit till extremt stor hjälp framför allt i början men även nu. Jag kan ju grundforskning och utveckling men jag hade ju ingen aning om hur man patenterar en upptäckt eller hur man får avtal på plats, säger Pål. Jag fick hjälp med allt det och även ekonomisk hjälp.
Den kunskapen var direkt nödvändig för att forskningen skulle leda vidare och kunna bidra, och förhoppningsvis kunna hjälpa människor. 

Pål berättar hur viktigt det är att ha gjort rätt från början. Allt detta arbete med patent och licenser har också lett till flera bra publikationer, tillsammans med de läkemedelsföretag han arbetar med. De vill också visa upp de projekt de jobbar på, men först måste patent och avtal vara på plats.

Något annat som är bra att känna till är ju att det finns ekonomiskt stöd att få från innovationskontoret, för att bland annat täcka de patent- och advokatkostnader som uppstår i början av processen. Det kostar väldigt mycket som man annars måste betala med andra medel. Och den möjligheten har man kanske inte. Med ekonomiskt stöd kan man våga lite mer, ta en lite större risk.

Pål insåg att han behövde juristhjälp, hjälp med avtal, patent och ekonomi. Finns det inte något patentskydd så funkar det inte, det är direkt nödvändigt för att forskning kring läkemedel ska komma vidare och kunna bidra. Det finns inga företag som vill utveckla nya läkemedel om det saknas patent.

För Påls egen del har det resulterat i mer forskningsmedel till hans grupp, som tillsammans med Harvard University patenterat och licenserat flera patent till ett stort läkemedelsbolag. Pål har nu även tagit flera patent själv, startat två små företag och arbetar vidare med att driva sin grupps grundforskning till praktisk nytta.

När jag behövde stöd så hittade jag Innovationskontoret, men det hade varit väldigt bra att känna till dem redan från början. Stödet jag har fått har gjort det möjligt med forskning som jag inte skulle haft möjlighet till utan samarbeten med företag. Är det något jag vill trycka på så är det hur viktigt och bra arbete Innovationskontoret gör, avslutar Pål.

En översiktlig bild av Botox.
En översiktlig bild av Botox. Den gula delen binder till cellen, den blå delen transporterar den röda delen in i cellen, den röda domänen är den aktiva delen.


Här kan man läsa mer om Pål, och andras, forskning kring toxinerna:

Dong M, Masuyer G, Stenmark P.

Botulinum and Tetanus Neurotoxins.

Annual Review of Biochemistry. 2019 Jun 20;88:811-837.

Exempel på publikationer från samarbeten med företag:

 

Zhang S, Masuyer G, Zhang J, Shen Y, Lundin D, Henriksson L, Miyashita S, Martinez M, Dong M*, Stenmark P*

Identification and Characterization of a Novel Botulinum Neurotoxin

Nature Communications. 2017 Aug 3;8:14130.

 

Yin L, Masuyer G, Zhang S, Zhang J, Miyashita SI, Burgin D, Lovelock L, Coker SF, Fu TM, Stenmark P*, Dong M*.

Characterization of a membrane binding loop leads to engineering botulinum neurotoxin B with improved therapeutic efficacy.

PLoS Biology. 2020 Mar 17;18(3):e3000618.

 

Elliott M, Favre-Guilmard C, Liu S, Maigne J, Masuyer G, Beard M, Boone B, Carré D, Kalinichev M, Lezmi S, Mir I, Nicoleau C, Palan S, Perier C, Raban E, Zhang S, Dong M*, Stenmark P*, Krupp J*.

Engineered botulinum neurotoxin B with improved binding to human receptors has enhanced efficacy in preclinical models

Science Advances. 2019 Jan 16;5(1):eaau7196.

Fullständig lista över Pål Stenmarks publikationer (totalt 81) hittar du här.