Information in English about Foreign research funders

Old map

EU

Eftersom EU är en av de viktigaste finansiärerna för universistetets forskare med prestigefyllda bidrag såsom ERC och Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) så har vi på följande sidor samlat viktig information för dig som vill söka medel från EU. 

Läs mer om universitetets stöd till EU-projekt här

USA

Forskningsfinansiering från federala (statliga) myndigheter i USA omfattas av ett stort gemensamt regelverk men därtill också myndighetsspecifika regler samt regler specifika för ett avtal. Flertalet större stiftelser och andra privata finansiärer hänvisar också helt eller delvis till det federala regelverket. Privata finansiärer har också egna regelverk i större eller mindre omfattning. Det är universitetet som juridisk person som signerar avtalen vilket har lett fram till att Stockholms universitet har upprättat en särskild handläggningsordning för USA-finansierade forskningsprojekt och utvecklat administrativt stöd i arbetet med projekten.

Läs mer om handläggningsordningen för USA-finansierade forskningsprojekt här

Norden

Nordiska ministerrådet är en av Stockholms universitets största externa finansiärer. Nordiska ministerrådet arbetar för gemensamma nordiska lösningar inom områden där de nordiska länderna kan uppnå större resultat genom att samarbeta än genom att lösa uppgifterna var för sig.

Läs mer om Nordiska ministerrådet här

Även NordForsk är en viktig nordisk finansiär för universitetet.  NordForsk främjar och finansierar nordiskt samarbete inom forskning och forskningsinfrastruktur.

Läs mer om NordForsk här