Östersjöstiftelsen har till uppgift att stödja forskning, forskarutbildning och akademisk infrastruktur vid Södertörns högskola. En stor del av beviljade medel har anslagits till olika forskningsprojekt inom framför allt humaniora och samhällsvetenskap, men också inom naturvetenskap främst med inriktning mot miljöfrågor.

Samtliga stödformer är öppna for forskare såväl i som utanför Sverige. Ett svenskt lärosäte kan vara medelsförvaltare för forskarnätverk och publiceringsstöd. Forskningsprojekt och konferenser förläggs vid Södertörns högskola.

Forskare från Stockholms universitet är varmt välkomna att söka medel från Östersjöstiftelsen!

Stiftelsen tar också gärna emot initiativ till forskning med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa, samarbete måste ske med forskare vid Södertörns högskola. Så har ni idéer är ni varmt välkomna att höra av er till stiftelsen.

För mer information på svenska eller engelska, se PDF-filer nedan och Östersjöstiftelsens webbsidor.

Digitalt informationsmöte

Onsdagen den 30 november 2022 kl. 09.00 till senast 11.00 hålls ett informationsmöte via Zoom om de olika stödformerna. Mötet hålls på engelska. Anmäl ditt deltagande senast den 25 november till ulrika.mansson@ostersjostiftelsen.se