Inom årets utlysning kan projekt beviljas bidrag med upp till 80 % av den totala projektkostnaden. Den maximala bidragssumman är 5 miljoner kr för fullskalestudier och 500 000 kr för förstudier.

Mer information om utlysningen och ansökningshandlingar finns här: www.sgi.se/tuffo

 

Inriktningen för årets utlysning är:

 

2022 års utlysning är inriktad mot innovativa lösningar inom ämnesområdet ”Förorenade områden”. FoU-ansökningar omfattande fullskalestudier kring åtgärdsteknik i form av pilot- eller demonstrationsprojekt som kan leda till praktisk tillämpning välkomnas.

 

Om TUFFO

Statens Geotekniska Institut (SGI) kan sedan 2016 dela ut medel till forskningsprojekt inom förorenade områden genom TUFFO-programmet (Program för teknikutveckling och forskning inom förorenade områden). Syftet med Tuffo-programmet är att hitta innovativa lösningar för en effektivare och snabbare sanering av förorenade områden (ca 80 000 objekt i Sverige enligt Naturvårdsverket). Tuffo finansierar endast samverkansprojekt där forskare i samarbete med andra aktörer kan söka medel för teknikutvecklings- och forskningsprojekt.

 

Utlysning av forskningsmedel sker årligen och vanligen beviljas två till fyra projekt bidrag. Tuffo ska vara ett långsiktigt program för kunskapsuppbyggnad kring åtgärdsteknik i branschen och ett mål är också att stärka svensk forskning inom efterbehandlingsområdet och knyta samman forskningen med det praktiska efterbehandlingsarbetet. Tuffo finansierar tillämpad forskning och utveckling med hög relevans för det praktiska efterbehandlingsarbetet i Sverige varför forskare med sådan inriktning är en viktig målgrupp. Målet är att hitta åtgärdsteknik nära praktisk tillämpning men också med en viss grad av innovation, varför även forskare med annan kompetens är viktiga för forskningsprojekten liksom branschaktörer i form av till exempel entreprenörer, problemägare, konsulter, myndigheter med flera.