– Många aktörer genomgår liknande digitaliseringsprocesser just nu. Samtidigt finns ett behov av att behålla sin särart för att vara tydlig gentemot kunden om vad man erbjuder som är unikt. Det här är komplexa frågor och vi tror att branschen kan utvecklas med mer forskningsbaserad kunskap i ryggen, säger Mari Sparr, forskningsledare på Länsförsäkringars Forskningsfond. 

Den digitala utvecklingen gör att människor i allt högre grad sköter bank- och försäkringsärenden digitalt. Kundernas val och preferenser driver på en utveckling där det ställs liknande krav på snabba förändringar av alla typer av tjänster, oavsett om det gäller näthandel eller att göra en skadeanmälan. Samtidigt behöver hänsyn tas till att finansaktörer som banker och försäkringsbolag styrs av omfattande regelverk och lagar som är satta för att trygga kundernas intressen.

Länsförsäkringars Forskningsfond vill öka kunskapen om finanssektorns utvecklingsmöjligheter. Nu efterlyses förslag på forskningsprojekt som kan svara på frågor om hur organisationer kan särskilja sig från konkurrenter när de genomgår en likartad digital utvecklingsprocess samt vilka organisatoriska möjligheter och utmaningar som bolag i finanssektorn möter. Projekten kan omfatta upp till 3 miljoner kronor vardera. Resultaten från forskningen kommer göras allmänt tillgängliga så att de kan vara till stöd för mer forskningsbaserade beslut framöver.

 

 

Länsförsäkringars Forskningsfond finansierar samhällsnära forskning inom bland annat digitalisering och hållbarhet.

 

Mer information om utlysningen finns Länsförsäkringar.se/utlysningar

 

 

För mer information, kontakta gärna

Mari Sparr, forskningsledare Länsförsäkringars Forskningsfond, mari.sparr@lansforsakringar.se, 072-142 83 94