1. Anton Nyströms stipendium för forskning rörande det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. Stipendiesumman uppgår till 100 000 kronor. Se bilagan! Sista ansökningsdag: 16 november 2022
  2. Södermalms Arbetareinstituts stipendier Två stipendier om vardera 50 000 kronor utlyses. Se bilagan för mer information! Sista ansökningsdag: 16 november 2022.
  3. Bidrag till tryckning och spridning av skrifter om svenskt folkbildningsarbete. Bidrag ges till spridning och produktion av skrifter om svenskt folkbildningsarbete: Se bilagan för information! Bidrag kan sökas under hela året, inga särskilda deadlines finns.

Läs mer och ansök här: www.arbetareinstitutet.se