Stockholms Arbetareinstitutsförening utlyser för 2023/2024 tre stipendier avsedda för forskarstuderande som bedriver forskning om det fria och frivilliga folkbildningsarbetet i Sverige. Bestämmelser för stipendiet framgår av bilagan ”Stockholms Arbetareinstitutsförenings forskningsstipendier”. Se bilagan!

Stipendiet omfattar 100 000 kronor och utbetalas vid ett tillfälle.

Ansökan ställs till Stockholms Arbetareinstitutsförening, c/o Studieförbunden. Dalagatan 7, 111 23 Stockholm.

Förfrågningar ställs till Ulla Nissen, sekreterare i Stockholms Arbetareinstitutsförening: ulla.nissen@pof.se Telefon:  0709-73 18 77.

www.arbetareinstitutet.se