Forsknings- och samverkansstöd

Avdelningen för forsknings- och samverkanstöd bistår forskare och ledning vid universitetet i frågor som rör extern forskningsfinansiering, forskningsinfrastruktur, forskningsetik samt innovation- och samverkan.

Stöd inför installations- och promotionshögtiden

Installations- och promotionshögtiden är universitetets största högtid och består av två delar, dels en doktorspromotion, dels en professorsinstallation. Ceremonin hålls i Stadshuset. 

Har du frågor om högtiden? Kontakta oss på doktorspromotion@su.se.

IT-support

Juridiskt stöd från universitetsjuristerna

Kommunikationsstöd

Kommunikationsavdelningen har ett nätverk och täta kontakter med alla kommunikatörer inom universitetsförvaltning och kärnverksamhet. Glöm inte bort att involvera hen.

Lokaler och service

Fastighetsavdelningen samordnar funktioner och service som rör lokal-, bostads- och säkerhetsrelaterade frågor vid universitet. För att t.ex. göra en beställning, felanmälan eller ställa en fråga kontaktar universitetets verksamheter Fastighetsavdelningen via: Serviceportalen: su.se/serviceportalen.

Universitetsbibliotekets forskarstöd

Som forskare kan du få rådgivning och stöd via universitetsbiblioteket. Här har vi samlat våra tjänster.