Våra lokaler i Bloms paviljong, Svante Arrhenius väg 26

Karta till FS