Högskoleföreningens höstmöte i Albano 25 november 2021 med prisutdelning av

Högskoleföreningens pris för framstående vetenskaplig prestation 2019 och 2020

fotograf Jens Olof Lasthein

Högskoleföreningens pristagare 2019 och 2020 samt ordförande på bild
Bilder från Högskoleföreningens höstmöte 25 november 2021, med prisutdelning av Högskoleföreningens pris för framstående vetenskaplig prestation 2019 och 2020Fotograf Nils Olof Lasthein