Stockholms universitets veteraner (SU VET) är en förening för tidigare universitetsanställda som gått i pension eller blir pensionärer inom kort. SU VET bildades år 1991 och har nu cirka 100 medlemmar.

Föreningens syfte är;

  • att underlätta medlemmarnas kontakter med varandra och med tidigare arbetskamrater, med universitetet samt med veteranklubbar vid andra högskolor
  • att ordna gemensamma aktiviteter och kunskapshöjande möten inom områden som står forskningen, kulturlivet och den högre utbildningen nära.