Välkommen att gå med som medlem i SU VET! Du som är eller blir pensionär inom ett par år är välkommen som medlem. Så här gör du: e-posta ordförande Ellen Maal eller sekreterare Anna-Lena Gemming, våra e-postadresser finns under rubriken styrelsen. Medlemsavgiften är för närvarande 200 kr per kalenderår och betalas in till plusgiro nr 33 72 58-8. 

Du får då eventuella kostnader vid deltagande i föreningens aktiviteter subventionerade.


Som medlem får du information från styrelsen om kommande program i god tid före varje aktivitet. Vi brukar skicka ut inbjudningar med e-post, meddela därför styrelsen din e-postadress så missar du ingenting.