Målsättningen är att vi varje månad under vår och höst ska ha någon form av gruppaktivitet, t.ex. ett föredrag, besök på någon intressant plats eller någon form av längre utflykt.

Exempel på genomförda aktiviteter under senare år är visning av Bonniers porträttsamling, Riddarhuset och Börshuset samt guidning i Stadshuset och på Postmuseet samt i Norra Djurgårdsstaden och en gång per år har vi gjort en vårutflykt exempelvis till Julita, Birka och Trosa.

I mån av plats kan du som medlem ta med en icke medlem på besöken och utflykterna till självkostnadspris. 

Årsmötena hålls i mars månad.

För utförligare information om våra aktiviteter, se SU VET:s verksamhetsberättelser.