Stockholms universitets Höstsalongen 2020
Foto: Mostphotos/SydaProductions

 

Stockholms universitets konstförening bildades 1989 och vänder sig till alla som är anställda vid universitetet eller har gått i pension från universitetet. Vi har idag närmare 250 medlemmar från alla personalkategorier och förutom att väcka intresse och sprida kunskap om konst vill vi också fungera som ett nätverk för anställda inom universitetet.

Konstföreningen bedriver en aktiv programverksamhet som bland annat består av guidade visningar, föreläsningar, konstnärsbesök och resor. Vid vårt årsmöte i mars sker utlottning av föregående verksamhetsårs inköpta konstverk där varje medlem har en chans att vinna ett konstföremål samt ett närvaropris.

Programaktiviteter hösten 2020

Nu öppnar anmälan för dig som vill delta i årets Höstsalong, som universitetets konstförening anordnar. Med anledning av covid-19 kommer denna i år att visas digitalt. Mer information kommer i oktober.
Välkommen att anmäla ditt deltagande i årets höstsalong!

Nyhetsbrev HT20 (588 Kb)

Bli medlem

Medlemskapet berättigar till deltagande i programaktiviteter och i vårt årsmöte, där konstutlottningen sker. Den som betalat in årsavgiften senast den 31 december året före årsmötet har rätt att delta vid konstutlottningen.

Du som vill bli medlem fyller i vår anmälningsblankett (se nedan), skriver under och skickar den till ordförande Eva Lundin. Vid frågor kontakta oss via e-post: konstforeningen@su.se

Medlemsavgiften är för närvarande 380:-/år. Den som går med som ny medlem betalar själv in årsavgiften via föreningens bankgirokonto 177-2151 eller via Swish på nummer: 123 669 4632. I fortsättningen dras årsavgiften på din februarilön. Den som slutar sin anställning, flyttar internt, ska vara tjänstledig eller gå i pension meddelar det så snart som möjligt till ordförande via föreningens e-postadress. Pensionärer kommer att få en faktura för betalning av årsavgiften.