Stockholms universitets konstförening bildades 1989 och vänder sig till alla som är anställda vid universitetet eller har gått i pension från universitetet. Våra medlemmar kommer från alla personalkategorier och förutom att väcka intresse och sprida kunskap om konst vill vi också fungera som ett nätverk för anställda inom universitetet.

Konstföreningen bedriver en aktiv programverksamhet som bland annat består av guidade visningar, föreläsningar, konstnärsbesök och resor. Vid vårt årsmöte i mars sker utlottning av föregående verksamhetsårs inköpta konstverk där varje medlem har en chans att vinna ett konstföremål.

Aktuella programaktiviteter

 

Välkommen till Vernissage
Konstföreningens Höstsalongen kommer att äga rum i Mezzaninen den 21 oktober 12.00-19.00.

Årets medverkande SU-kollegor/utställare är: Agita Akule-Larsson, Stina Branting, Sara Cousins, Uno Fors, Roland Fredriksson,  Agneta Hollström, Sergej Karetnikov, Klas Nyberg, Kerstin Olander, Gosia Ornowska, Vambola Raja, Ann-Britt Rönnell, Ingrid Tinglöf, Siv Wagenius.

__________________________________________________________________

Bli medlem

Medlemskapet berättigar till deltagande i programaktiviteter och i vårt årsmöte, där konstutlottningen sker. Den som betalat in årsavgiften senast den 31 december året före årsmötet har rätt att delta vid konstutlottningen.

Du som vill bli medlem fyller i vår anmälningsblankett (se nedan), skriver under och skickar den till ordförande Eva Lundin. Vid frågor kontakta oss via e-post: konstforeningen@su.se

Medlemsavgiften är 430:-/år. I januari skickar föreningen ut en faktura och du betalar själv in din avgift via föreningens bankgirokonto 177-2151 eller via Swish på nummer: 123 669 4632. Medlemsavgiften gäller kalenderår.

Den som slutar sin anställning, flyttar internt, ska vara tjänstledig eller gå i pension meddelar det så snart som möjligt till ordförande via föreningens e-postadress.